Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne maakuntakaavoissa – Arviointi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikuttavuuden kannalta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37047

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY2_2011_Kaupun ... enne_maakuntakaavoissa.pdf 1.062Mb PDF View/Open
Title: Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne maakuntakaavoissa – Arviointi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikuttavuuden kannalta
Author: Laitinen, Jouni; Vesisenaho, Minna
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2011
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristö 2/2011
ISBN: 978-952-11-3829-4978-952-11-3828-7
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37047
Abstract: Selvityksessä on analysoitu sitä, missä määrin ja millä tavoin yhdyskuntarakennetta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat kaupunkiseutujen maakuntakaavoissa. Tarkastelussa olivat mukana valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden velvoitteet yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä, henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävästä liikennejärjestelmästä sekä palvelujen saatavuutta edistävästä keskusjärjestelmästä ja palveluverkosta. Selvitys on laadittu maakuntakaavoituksen kehittämiseksi ja sitä koskevan ohjauksen tehostamiseksi. Selvityksen perustana on ollut 16 kaupunkiseudun maakuntakaavan analysointi. Raportti sisältää tarkastelujen yhteenvedon ja johtopäätökset sekä tekijöiden suositukset tulevaa maakuntakaavoitusta silmällä pitäen. Raportti tarjoaa myös virikkeeksi liitteenä olevan kuvitteellisen Jossikkalan kaupunkiseudun maakuntakaavaan, joka on laadittu yhdyskuntarakennetavoitteiden edistämiseksi selvityksen johtopäätösten ja suositusten sekä hyvien esimerkkien pohjalta.
Subject: kaupungit
kaupunkiseudut
yhdyskuntarakenne
alueidenkäyttö
kaavoitus
maakuntakaavoitus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record