Muotiblogien luksus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201210089385
Title: Muotiblogien luksus
Author: Hara, Maiju
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201210089385
http://hdl.handle.net/10138/37152
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Fashion and luxury go well together in fashion blogs. Quality outfits and polished appearances play a significant role in popular Finnish blogs. Luxury products have become more accessible to the average consumer since blogs have become more and more popular. Blogs provide an image that anyone can consume and wear luxury brands and products. The aim of the study was to examine what kind of luxury can be found in fashion blogs. Is it superfluous materialism? Or is it a need and a desire to belong to a community where people share similar interests? The data consisted of updates of nine popular Finnish blogs from three months time in 2012. The blog selection was influenced by both researcher's knowledge of fashion blogs and general popularity and update frequency of the blogs. This qualitative study was based on netnographic principles and analysis method was content analysis. The results divided into two entities: material and immaterial luxury. Material luxury was divided into luxury collecting, considered consumerism, dreaming and contradiction. Luxury collecting included brand consumerism and pleasure with products. Typical for considered consumerism was to invest into quality, scarcity and uniqueness. According to the data dreaming of luxury brand products was a pleasure for several bloggers. The study also showed that some bloggers have contradicting views and attitudes towards luxury. They consume luxury products but feel uneasy simultaneously. Immaterial luxury consisted of sharing knowledge and lifestyle in a social context and aesthetic experience which blogs provide to the reader. Finding knowledge and sharing experience, involvement, belonging to a significant community and receiving acknowledgement from the community were essential in immaterial luxury. Aesthetics of the blogs were photographed bodies completed with carefully selected outfits and accessories. At best those pictures can be seen as little artworks that provide a true luxury experience to the reader.Muoti ja luksus kulkevat muotiblogeissa luontevasti rinnakkain. Laadukkaaseen pukeutumiseen ja viimeisteltyyn ulkonäköön panostaminen on merkittävässä osassa suosituissa suomalaisissa blogeissa. Blogien suosion myötä luksustuotteet ovat tulleet lähemmäs tavallista kuluttajaa. Blogeista välittyy sellainen mielikuva, että myös tavallinen ihminen saa käyttää luksusmerkkejä ja -tuotteita. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella millaista on muotiblogien luksus. Onko se yltäkylläisyyttä ja materiaa? Vai halua ja tarvetta saada kuulua johonkin yhteisöön, jossa samanhenkiset ihmiset jakavat tietoa ja kokemuksia kiinnostuksenkohteistaan? Tutkimuksen aineisto koostui yhdeksän suositun suomalaisen muotiblogin blogimerkinnöistä kolmen kuukauden ajalta vuodelta 2012. Blogien valintaan vaikutti tutkijan oma perehtyneisyys muotiblogimaailmaan sekä blogien yleinen suosio ja päivitysaktiivisuus. Laadullisen tutkimuksen taustalla vaikutti netnografinen lähestymistapa ja analyysimenetelmä oli teoriaohjaava sisällönanalyysi. Tutkimustulokset jakautuivat kahteen kokonaisuuteen: materiaaliseen ja aineettomaan luksukseen. Materiaalinen luksus näkyi aineistossa keräilynä, harkittuna kuluttamisena, haaveena ja ristiriitana. Luksuskeräilyyn kuului tunnettujen luksusbrandien tuotteiden tuntemuksesta ja kuluttamisesta saatu nautinto. Harkitussa kuluttamisessa puolestaan korostuivat laatuun, ainutlaatuisuuteen ja harvinaisuuteen panostaminen. Luksustuotteista haaveilu oli monen bloggaajan ajanvietettä. Haaveet kohdistuivat materiaan, erityisesti tunnettujen luksusbrandien erilaisiin tuotteisiin. Ristiriitaa luksusta kohtaan kokevat bloggaajat kuluttivat luksustuotteita keräilijöiden tavoin, mutta materian omistaminen ja haluaminen aiheutti heille sisäistä ristiriitaa. Aineettomaan luksukseen kuului tiedon ja tyylin jakaminen sosiaalisessa kontekstissa sekä blogien tarjoama esteettinen kokemus. Tiedon löytäminen ja käyttäjäkokemusten jakaminen, osallisuus, merkitykselliseen yhteisöön kuuluminen ja yhteisöltä saatu tunnustus olivat blogien aineettoman luksuksen muotoja. Blogien estetiikkaa olivat valokuvatut vartalon, vaatteen ja asusteiden muodostamat kokonaisuudet. Parhaimmillaan blogien valokuvat voi nähdä pieninä taideteoksina, joiden katselu tarjoaa lukijalle todellisen aineettoman luksuskokemuksen.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
muotiblo.pdf 1.084Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record