"Noin urhea tulee ritarin olla ja taistelussa rohkea sekä ylväs": Bernhard Clairvauxlaisen kirje Uuden ritariuden ylistys ja Rolandin laulu -runo 1100-luvun ritariuden ilmentäjinä

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201210159413
Title: "Noin urhea tulee ritarin olla ja taistelussa rohkea sekä ylväs": Bernhard Clairvauxlaisen kirje Uuden ritariuden ylistys ja Rolandin laulu -runo 1100-luvun ritariuden ilmentäjinä
Author: Myllyntausta, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Church History
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus käsittelee 1100-luvun ritareille asetettuja ihanteita, velvollisuuksia, hengellisen ritariuden kehittymistä ja yleistä ritari- ja mieskuvaa, joka tutkielman lähteistä nousee. Tutkielmassa tarkastellaan myös sitä, millainen vastapari 1100-luvun alussa kehittymässä ollut hengellisen ritarin ideaali muodosti maalliseen ritariuteen.Tutkielman lähteinä ovat ranskalaisen munkin Bernhard Clairvauxlaisen temppeliherrain ritarikunnan ensimmäisille ritareille kirjoittama kirje Uuden ritariuden ylistys ja ranskalainen eeppinen runo Rolandin laulu. Lähteissä on nähtävissä monia samoja teemoja, jotka liittyvät ihanteellisen ritarin ominaisuuksiin ja luonteenpiirteisiin, mutta ne tulkitaan paikoittain hyvinkin eri tavalla. Tutkielman lähteet muodostavatkin monilta osin toisistaan poikkeavat kuvaukset 1100-luvun ritariudesta, mutta jakavat myös yhteisiä käsityksiä ja teemoja. Lähteistä muodostuu erilaisten ritariuteen liitettyjen ihanteiden osalta jatkumon, jonka toisessa päässä on Bernhard Clairvauxlaisen kirjeessään muodostama ihanne hengellisestä ritarista ja toisessa päässä Rolandin laulun nimihahmo ja päähenkilö Roland. Bernhardille oikeata ritariutta edustivat hengelliseen ritarikuntaan kuuluneet temppeliherrat, jotka yhdistivät elämäntavassaan sotilaallisen ja luostarimaisen elämäntavan. Temppeliherroille ritarina toimiminen merkitsi elämän pyhittämistä Jumalan palvelukseen ja heidät nähtiin sekä munkkeina että sotilaina. Bernhard rakensi kirjeessään uutta käsitystä ritariudesta ja yleisemminkin miehekkäästä miehestä. Bernhard joutuikin tasapainoilemaan erilaisten vaatimusten ristipaineessa kirjoittaessaan kirjettään, sillä ihanne maailmasta kieltäytyvästä, mutta siinä edelleen toimivasta ritarista oli kehittymässä ja nousemassa esille, mutta perinteisempi ritarin malli piti edelleen pintansa 1100-luvun alkupuolella. Rolandin laulun ritarit edustavat puolestaan maallisia ritareita, jotka eivät toimineet kirkon alaisuudessa. Rolandin laulun ritarit olivat voimakkaita, kunniallisia, ylpeitä, rohkeita, uskollisia, hurskaita ja pelkäsivät epäonnistumisia. Heille uskollisuuteen asetovereita kohtaan ja kunniallisuuden säilyttämiseen kuului myös verikoston järjestäminen viholliselle. Bernhard halusi tehdä eroa maallisten ritarien ja temppeliherrojen välille nimenomaan temppeliherrojen hyväksi ja Roland kumppaneineen edustivatkin monessa suhteessa niitä ritareita, joita vastaan Bernhard hyökkäsi kirjeessään. Nöyryys, uskollisuus, rohkeus, sankaruus ja oikeanlainen käyttäytyminen sekä eläessä että kuollessa ovat teemoja, jotka nousevat molemmista teksteistä vahvasti esille. Ritarin ylin tavoite ja ihanne oli kuuliaisuus johtajaansa kohtaan eli sekä maallista johtajaansa että erityisesti Jumalaa kohtaan. Tähän kuuliaisuuteen liittyi kiinteästi nöyryys ja oman tahdon alistaminen ritarin johtajan tahdolle. Rolandin laulun ritarit edustavat Rolandin laulussa puhtaasti maallisia ammattisotilaita, temppeliherrojen edustaessa Bernhardille pikemminkin uudenlaista reittiä uskonnolliseen yhteiskuntaluokkaan ja mahdollisuutta palvella Jumalaa sotilaallisen ammatin kautta.
URI: URN:NBN:fi-fe201210159413
http://hdl.handle.net/10138/37234
Date: 2012
Discipline: General Church History
Yleinen kirkkohistoria
Allmän kyrkohistoria
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
noinurhe.pdf 1.265Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record