Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla : kehittämistutkimus lukion historianopetuksen mahdollisuuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8410-2
Title: Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla : kehittämistutkimus lukion historianopetuksen mahdollisuuksista
Author: Hongisto, Lasse
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-12-01
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8410-2
http://hdl.handle.net/10138/37331
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The premise of this doctoral dissertation is practical. It aims to develop the teaching of the history of science. There is, on the whole, plenty of research literature and teaching material pertaining to the history of science available for the upper secondary school level. This material has not, however, been made with the needs of the teaching of history in mind; instead it is geared towards the teaching of science. Research within the framework of the teaching of the history of science has been conducted primarily by researchers interested in the teaching of science, not history. These people claim that ever more knowledge about the general nature of science is needed in modern education. The English term for the general nature of science is the Nature of Science (NOS). This concept is closely linked to projects aiming to reform the teaching of science that by introducing the philosophy of science, the history of science and the sociology of science in to the teaching of science. Pedagogical experiments conducted within the framework of the teaching of the history of science represent two different branches of pedagogical research: Science, Technology and Society (STS) and the History and Philosophy of Science (HPS). These branches examine the history of science from slightly different viewpoints: HPS emphasises the bond between the history of science and research into changes in scientifical theories, and it is closely linked to the philosophy of science. STS, on the other hand, stresses the societal nature of science and is linked to the sociology of science. One aim of this doctoral dissertation is to examine how well the pedagogical experiments conducted within these two branches of research are transferable to the teaching of history. The history of science has been employed in pedagogical experiments within the HPS and STS traditions. A third teaching method frequently used is narratives about the history of science. However, how can we avoid mythical interpretations of the history of science and opt for pedagogically acceptable themes and narratives? This requires that those devising pedagogical experiments or writing teaching materials for the teaching of science more carefully examined the big picture of nature. As a model of our research we use Design Based Research. In this type of research, the problems posed by the study of teaching are approached from a pragmatic standpoint, in an effort to come up with concrete answers applicable to teaching. One such research problem is the theme of this doctoral dissertation: the opportunities for the teaching of the history of science at Finnish upper secondary school. The teaching of the history of science is a pedagogically important topic, and it is included in syllabuses and course books. Consequently, its practical applications are worth studying.Tämä väitöskirjan lähtökohta on käytännöllinen. Se pyrkii kehittämään luonnontieteen historian opetusta. Lukion opetuksen käyttöön on saatavana runsaasti luonnontieteen historiaa koskevaa tutkimuskirjallisuutta ja oppimateriaalia. Tämä luonnontieteen historiaa koskeva materiaali ei kuitenkaan ole syntynyt historianopetuksen tarpeisiin. Sitä on kehitetty luonnontieteen opetukseen. Luonnontieteen historian opetuksen tutkimusta ovat tehneet erityisesti luonnontieteen opetuksen tutkijat. Luonnontieteen historian opetuskokeilut edustavat kahta opetuksen tutkimushaaraa, Science, Technology and Society (STS) ja History and Philosophy of Science (HPS) -opetuskokeiluja. Näiden opetuksen tutkimushaarojen näkökulmat luonnontieteen historiaan ovat erilaiset: HPS painottaa luonnontieteen historian yhteyttä luonnontieteen teorioiden muutoksen tutkimukseen, ja sillä on läheinen suhde tieteenfilosofiaan. STS korostaa luonnontieteen yhteiskunnallista luonnetta, ja sillä on läheinen suhde tieteensosiologiaan (sociology of science). Tämän väitöstutkimuksen yksi lähtökohta on analysoida, miten näiden kahden tutkimushaaran piirissä kehitellyt opetuskokeilut ovat siirrettävissä historian opetukseen. Kolmantena usein käytettynä opetusmetodina tieteen luonteen opetuskokeiluissa ovat luonnontieteen historian kertomukset eli narratiivit. Miten voitaisiin välttää myyttisiä tulkintoja luonnontieteen historiasta ja valita opetuksellisesti hyväksyttäviä teemoja ja kertomuksia? Luonnontieteen historian opetuskokeilujen laatijan ja opetusmateriaalin kirjoittajan on pyrittävä pureutumaan vielä syvemmälle luonnontieteen historian yleiskuvatason taakse. Tämän väitöskirjan sisältämän kehittämistutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat pätevän luonnontieteen historian opetuksen päämäärät, ja kehittää sopivia luonnontieteen historian kertomuksia tukemaan näiden päämäärien saavuttamista. Esikuvana tässä tutkimuksessa käytetään luonnontieteen opetustutkimuksessa paljon käytettyä Design Based Research -tutkimusta eli kehittämistutkimusta. Kehittämistutkimuksessa pyritään pragmaattisesta viitekehyksestä lähestymään opetuksen tutkimuksen ongelmia ja kehittämään niihin konkreettisia opetukseen soveltuvia vastauksia. Eräs tällainen tutkimusongelma on väitöskirjan teema: luonnontieteen historian opetuksen mahdollisuudet suomalaisessa lukio-opetuksessa. Luonnontieteen historia on opetuksellisesti tärkeä, se on sisältönä opetussuunnitelmissa ja oppikirjoissa. Siksi sen käyttöä ja käytännön sovelluksia kannattaa tutkia.
Subject: kasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hongisto_vaitoskirja.pdf 1.767Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record