Terrorismirikoksen valmistelu ja edistäminen

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-855-325-3
Title: Terrorismirikoksen valmistelu ja edistäminen
Author: Lohse, Mikael
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Belongs to series: Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 312 - URN:ISSN:0356-7206
Abstract: From the terrorists perspective preparation and promotion of terrorist acts is designed to create suitable operational conditions and build momentum for the attack. From a counter-terrorism point of view criminalizing such activity broadens criminal liability towards the foreground, thereby making it easier to intercept the terrorists and derail their plots. During 2010 2011, 301 individuals were arrested in the EU for offences linked to Islamist terrorism. The reason for these arrests was either the direct preparation of attacks or the promotion of terrorist activity, including propaganda, recruitment and facilitation. The dissertation at hand thus touches upon a phenomenon which continues to pose a serious threat to the EU and its citizens. The subject is also legislatively topical in Finland. Both the new Police Act (872/2011) and the Acts on Criminal Investigation (805/2011) and Coercive Means (806/2011) which all enter into force on 1 January 2014 and the project led by the Ministry of Justice to draft a law criminalizing the preparation of certain aggravated offences are taken into account in this dissertation. The work focuses on sections 2, 4, 4a and 4b of chapter 34 a of the Penal Code of Finland. The main objective is to answer the following two questions: 1) where should the notions of preparation and promotion be positioned in general criminal law doctrine and 2) what are the constituent elements of the above mentioned criminal provisions? In addition, the notion of risk is thoroughly examined. The methods for investigating normative material include systematization, interpretation and internal comparison. Furthermore, the techniques of criminal law theory, such as operationalization and testing, are utilized in connection with the model construction of risk. Preparation, criminal attempt and criminal conspiracy are closely related concepts. Promotion, in turn, has similarities to aiding and abetting, participation in the activity of a criminal organisation and joint criminal enterprise. Another of the findings of the dissertation is that preparation and promotion of terrorist acts belong to the category of abstract endangerment offences. In the view of the author, most pivotal is the general contribution to the assumption-of-risk doctrine and, in particular the endeavour to fit the notion of risk into the context of terrorism.Tutkimuksen aiheena on terrorismirikoksen valmistelu ja edistäminen. Terrorismin torjunnan näkökulmasta valmistelu- ja edistämistunnusmerkistöt ovat eräänlaisia etumaastoon työnnettyjä kriminalisointeja tai rikosvastuun laajennusosia, joilla pyritään pysäyttämään terroristien eteneminen tavoitteessaan. Terroristien näkökulmasta valmistelu ja edistäminen on sitä vastoin nähtävä toimintaedellytysten luomisena päärikosta varten. Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: 1) mikä on valmistelun ja edistämisen asema rikosoikeuden yleisten oppien systeemissä ja erityisesti sen käsitejärjestelmässä, 2) mikä tekee terroristisesta valmistelusta ja edistämisestä kielletyn teon ja 3) mistä riskissä on terrorismirikosten yhteydessä kysymys. Kyseisiin tutkimustavoitteisiin on pyritty käyttämällä sisäistä vertailua, systematisointia ja tulkintaa sekä oikeusteorian menetelmistä operationalisointia ja testaamista. Tutkimuksessa väitetään muun muassa, että vastuusubjektit on ymmärrettävä vastuun perustavaksi seikaksi, ja että terroristisen edistämisen vastuurakenteessa voidaan operoida teon huolimattomuus -opilla. Tutkimuksessa päädytään myös siihen, että terroristinen valmistelu ja edistäminen kuuluvat rikosten jaottelussa abstraktisten vaarantamisrikosten luokkaan. Tutkimuksen merkittävimmät tulokset syntyvät kuitenkin yrityksestä antaa riskikäsitteelle uutta sisältöä ja tuottaa kriteereitä riskin mittaamiseksi. Tutkimuksessa hahmoteltavat riskiulottuvuudet avaavat mahdollisuuden operoida riskin käsitteellä riskipotentiaalin kattamaa käsitevälineistöä monipuolisemmin. Riskiargumentaatio viedään lisäksi täysin uusiin soveltamistilanteisiin, kuten salaisen tiedonhankintakeinon käyttöä koskevan lupa-asian käsittelyyn. Mallinrakennustyön lopputuloksena esitetään arjen rikoslainkäyttöä palveleva riskianalyysisovellus. Riskiä koskeva kehittely on tärkeää siksi, koska rikos- ja poliisioikeuden yhtymäkohdassa voidaan olettaa siirtyvän riskivetoiseen argumentaatiotapaan yhdenmukaisesti sen kanssa, mitä EU:n sisäisen turvallisuuden strategia vuodesta 2014 eteenpäin edellyttää. Tutkimus tuottaa uutta tietoa vähän tutkitusta aiheesta, ja se on hyödyllinen kaikille terrorismirikoksista kiinnostuneille.
URI: URN:ISBN:978-951-855-325-3
http://hdl.handle.net/10138/37385
Date: 2013-01-11
Subject: oikeustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record