Oman elämänsä kohtuullistajat. Hitaampaan elämään pyrkivien elämänmuutoksen tarkastelua blogikirjoitusten avulla

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/37463
Title: Oman elämänsä kohtuullistajat. Hitaampaan elämään pyrkivien elämänmuutoksen tarkastelua blogikirjoitusten avulla
Author: Jussila, Johanna
Contributor: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos, Yhteiskuntapolitiikka
Thesis level:
Abstract: Pro gradu- työssäni tutkin downshiftaamista eli elämän kohtuullistamista. Tarkastelunäkökulmani on erityisesti se, miten ihmiset kohtuullistavat arjen ratkaisuissaan. Tätä näkökulmaa lähestyn kahden tarkentavan tutkimuskysymyksen avulla. Kysyn minkälainen on kohtuullistajan suhde työelämään? Lisäksi kysyn miten kulutuskysymykset ilmentyvät kohtuullistavan ihmisen arkielämässä? Tutkimusaineistonani on kymmenen suomalaisen kohtuullistajan web blog- päiväkirja. Blogikirjoittajien kirjoitusten avulla etsin vastausta tutkimuskysymyksiini. Lisäksi perehdyn siihen, miten blogeja voidaan hyödyntää aineistona sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Näin aineistoanalyysiäni voidaan kutsua myös blogianalyysiksi. Tutkimuksessani havaitsen, että omaa elämää halutaan kohtuullistaa, sillä työelämän paineet, kiire ja stressi sekä huoli kulutuskysymyksistä ovat johtaneet epätyydyttävään tilanteeseen elämässä. Tästä tilanteesta pyritään eroon kohtuullistamalla omaa elämää. Tapoja kohtuullistaa omaa arkielämäänsä paikannan aineistostani useita. Työelämästä irrottautuminen tai osa-aikaiseen työhön siirtyminen näyttäytyy tyypillisenä tapana hallita arkielämän kiireitä. Suhtautuminen työelämään kuitenkin vaihtelee kohtuullistajien kesken. Lisäksi oman kulutuksen hallitseminen näyttäytyy tärkeänä kohtuullistajien arkielämässä. Asumisratkaisut toimivat tärkeänä kontekstina tarkasteltaessa kohtuullistajien arkielämän kulutussuhdetta. Asumisen ekologisuus, asunnon koko sekä sijainti nousevatkin tärkeinä esiin. Lisäksi asuminen maaseudulla tai kaupungissa vaikuttaa olennaisesti kohtuullisemman elämäntavan rakentumiseen. Kohtuullistajien kulutusratkaisut nousevat esiin myös kiinnostuksena ekologista ruokavaliota kohtaan. Tasapaino työelämän paineiden kanssa, terveellinen ruokavalio sekä miellyttävä asuinympäristö näyttäytyvät onnellisuutta tuovina tekijöinä kohtullistajien arkielämässä. Kohtuullistamisen myötä tyytyväisyys omaa arkielämää kohtaan siis kasvaa. Tällöin voidaan puhua kohtuullistajan toimintakykyjen vahvistumisesta. Näitä toimintakykyjä tarkastelen työssäni Amartya Senin toimintakyvyn teorian näkökulmasta. Lisäksi täydennän Senin teoriaa Antti Kariston jaottelulla suureen ja pieneen hyvinvointiin. Kohtuullistaminen on siis elämäntavallinen muutos, joka johtaa kohti parempaa arjen hyvinvointia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/37463
Date: 2012-11-07
Discipline: Yhteiskuntapolitiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record