Sijoittajan suojaaminen informaation saatavuuden näkökulmasta -Tarkastelussa erityisesti strukturoidut rahoitusinstrumentit

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062748
Title: Sijoittajan suojaaminen informaation saatavuuden näkökulmasta -Tarkastelussa erityisesti strukturoidut rahoitusinstrumentit
Author: Koistinen, Tatu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tavoitteena on tutkia sijoittajansuojaa pörssiyhtiöissä. Työn tavoite on pohtia aihetta osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuden näkökulmasta. Tutkimusongelma liittyy olennaisesti informaation saatavuuteen ja siihen, kuinka yhtiön tulee julkistaa taloudellista informaatiota siten, että kaikki sijoittajat ovat yhdenvertaisessa asemassa saatavan informaation suhteen. Tältä osin kiinnitettään huomiota siihen, että maallikkosijoittajat ovat hyvin erilaisessa asemassa kuin institutionaaliset sijoittajat. Tutkimus keskittyy tarkastelemaan strukturoituja rahoitusinstrumentteja, joihin iso osa informaatio-ongelmista liittyy. Tutkimuksessa käsitellään strukturoiduista rahoitusinstrumenteista pääasiassa CDO-lainoja. Työssä käsiteltävät osakeyhtiöt ovat aihepiiristä johtuen pääasiassa pankkeja. Aiheeseen liittyen luodaan lyhyt katsaus myös siihen markkinaympäristöön, jossa osakeyhtiöt ovat toimineet viimevuosina. Aihetta käsitellään osakeyhtiöoikeuden näkökulmasta, jolloin keskeiseen asemaan nousevat muun muassa päämies-agenttisuhde, huolellisuusvelvollisuus sekä corporate governance. Arvopaperimarkkinaoikeuden osalta esille nousevat AML:n tiedottamisvelvollisuudet sekä meneillään oleva AML:n kokonaisuudistus. Tilinpäätössääntely muodostaa oman kokonaisuutensa, joka saa tutkielmassa keskeisen aseman. Tarkastelun keskiöön nousevat tilinpäätössääntelyn osalta IFRS-standardit, joilla on suuri merkitys sekä pörssiyhtiöiden että sijoittajien kannalta. Tutkielma sisältää lyhyen empiirisen osan, jossa tutkitaan tarkemmin muutamaa finanssialan yritystä sekä niihin liittyviä riskejä. Tutkielma sisältää oikeusvertailuun keskittyvän luvun, jonka tarkoituksena on selvittää aiheeseen liittyvää ulkomaista lainsäädäntöä. Kansainvälinen vertailu muodostaa tärkeän osan tutkielmaa, koska aihepiiri on hyvin kansainvälinen ja strukturoituihin instrumentteihin liittyvät ongelmat ovat globaaleja.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201508062748
http://hdl.handle.net/10138/37652
Date: 2012
Discipline: Commercial law
Kauppaoikeus
Handelsrätt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record