Ruoka, kulttuuri ja oppiminen. Näkökulmia ruokatutkimuksen menetelmiin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37774
Title: Ruoka, kulttuuri ja oppiminen. Näkökulmia ruokatutkimuksen menetelmiin
Other contributor: Janhonen-Abruquah, Hille
Vieltojärvi, Matleena
Palojoki, Päivi
Publisher: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Date: 2012
Language: fi
Belongs to series: Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 29
ISBN: 978-952-10-8311-2 (nid.)
978-952-10-8312-9 (PDF)
ISSN: 1798-713x
URI: http://hdl.handle.net/10138/37774
Abstract: Tämä kirja on muotoutunut lukuvuoden 2011–12 aikana Helsingin yliopiston kotitalousopettajan koulutusohjelman opettajien, graduvaiheen opiskelijoiden ja tohtoriopiskelijoiden tutkimustyön tuloksena. Kirjan tarkoituksena on kokoavasti pohtia ruokatutkimuksen menetelmiä erilaisista tutkimuksellisista näkökulmista käsin. Tavoitteena on nostaa esiin menetelmällinen moninaisuus, jollaista tarvitaan, kun tutkitaan moniulotteista ilmiötä syöminen ja ruoanvalmistus. Artikkelikokoelman läpäiseviä teemoja ovat ruoanvalinta, ruoan valmistaminen, ruokakulttuuri, tutkimusmenetelmälliset valinnat ja oppiminen. Niitä tarkastellaan arjen ja kotitalousopettajan koulutuksen kontekstissa. Kirjassa on kahdeksan artikkelia, joiden näkökulmissa yhdistetään kasvatustieteen, yhteiskuntatieteiden, historiatieteiden ja työntutkimuksen näkökulmia. Menetelmällisesti artikkelit kattavat monenlaisia laadullisia aineistonkeruumenetelmiä, kvantitatiivisia menetelmiä ja työn tutkimuksen menetelmiä. Artikkeleissa paneudutaan myös kerätyn aineiston analyysiin ja koko tutkimusprosessia koskeviin luotettavuustarkasteluihin.
Subject: ruokatutkimus, ruokakulttuuri, kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät,laadullinen tutkimus, etnografia
Subject (ysa): ruokatutkimus, ruokakulttuuri, kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät,laadullinen tutkimus, etnografia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
Ruoka_kulttuuri_ja_oppiminen.pdf 1.055Mb PDF View/Open Ruoka, kulttuuri ja oppiminen. näkökulmia ruokatutkimuksen menetelmiin

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record