Lämminvalkoinen LED-valo ruukkusalaatin (Lactuca sativa L.) kasvihuoneviljelyssä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211969
Title: Lämminvalkoinen LED-valo ruukkusalaatin (Lactuca sativa L.) kasvihuoneviljelyssä
Alternative title: Warm White LED in the greenhouse production of lettuce (Lactuca Sativa L. )
Author: Kauste, Krista
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211969
http://hdl.handle.net/10138/37854
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktions biologi (trädgårdsvetenskap)
Plant Production Biology (Horticulture)
Kasvintuotannon biologia (puutarhatiede)
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli vertailla lämminvalkoista LED-valoa ja suurpainenatrium (HPS) -valaisinta ruukkusalaatin kasvihuoneviljelyssä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten LED-valaisin sopisi kasvihuoneviljelyyn ruukkusalaatin lisävalonlähteenä verrattuna HPS-valaisimeen. Tutkimuksen kohteena oli jääsalaatin (´Frillice´) ja tammenlehtisalaatin (´Rouxai´) kasvu ja ulkoinen laatu, valaisimen vaikutus kasvuston lämpötilaan sekä LED- ja HPS-valaisimien sähkönkulutus. Punalehtisellä tammenlehtisalaatilla tutkittiin myös valaisimen vaikutusta lehtien punaisen värin muodostumiseen. Lehdenreunapolte oli toinen tekijä, jolla mitattiin valaisimen vaikutusta salaatin ulkoiseen laatuun. Tutkimuksessa oli myös mukana LED-valaisimeen liitetty DLC-sensori (Dynamic Light Control), jonka tarkoituksena oli optimoida valotus vallitsevan luonnonsäteilyn mukaan. Salaattien kasvu ei eronnut HPS- ja LED-käsittelyjen välillä jääsalaatilla säteilysummien ollessa yhtä suuret. Valon laatu tai kasvustossa havaitut erot lämpötilassa ja ilmankosteudessa eivät vaikuttaneet merkittävästi jääsalaatin tuorepainon kehitykseentai ulkoiseen laatuun. Tammenlehtisalaatilla LED-käsittelyn salaatit jäivät huomattavasti pienemmiksi ja lehdenreunapoltetta esiintyi enemmän yhtä suuresta säteilysummasta huolimatta. HPS-valaisimen alla oli selkeästi lämpimämpää ja kuivempaa, mikä näyttäisi vaikuttaneen salaattien haihdutukseen. Tammenlehtisalaattien lehtien antosyaanipitoisuuksissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. LED-valaisin kulutti noin 22% vähemmän sähköä kuin HPS-valaisin kummassakin kokeessa. Energiatehokkuutta HPS-valaisimen kanssa ei voi kuitenkaan suoraan vertailla, sillä HPS-valaisimen valo lankesi kokeissa paljon isommalle alalle kuin LED-valaisimen valo. DLC-sensori vähensi sähkönkulutusta ja tasoitti kasvien saamaa säteilyä, mutta se ei osoittautunut hyödylliseksi verrattaessa sähkönkulutusta salaatin tuorepainon kehitykseen LED-valaisimien välillä.The aim of this study was to compare warm white LED and High Pressure Sodium (HPS) -lamps in the greenhouse cultivation of lettuce. Two experiments were carried out in which lettuce growth and external quality was observed, the effect of lamps on leaf temperature was measured and the electricity consumption of LED- and HPS-lamps was compared. First experiment carried out with iceberg lettuce (´Frillice`) and second experiment with red oakleaf lettuce (´Rouxai´). In the second experiment, the effect of light treatment on the color of leaves was also investigated. The presence of tipburn was another measurement of external quality in both experiments. LED-lamp with DLC-sensor (Dynamic Light Control), which was designed to optimize the illumination according to the existing natural light, was also included in the experiments. Light quality or observed differences in temperatures or relative humidity did not significantly affect the fresh weight or external quality of ice berg lettuce. Oakleaf lettuces grown under LED-light were much smaller and they had more tipburn symptoms compared to HPS-treatment. No significant differences were found in the anthocyaninlevels of oakleaf lettuce grown under different lightning treatments. LED -lighting consumed about 22% less electricity than HPS-lamp in both experiments. However, energy efficiency of HPS- and LED-lamps cannot be directly compared, since HPS-lamps illuminated larger area than the LED- luminaires. DLCsensor was able to adjust illumination according to natural light and to reduce energy consumption, but it did not increase fresh weight accumulation in relation to power consumption compared to LED-luminaire without DLC.
Subject: LED
greenhouse production
Iceberg lettuce
oakleaf lettuce
quality of light
tipburn
energy efficiency
kasvihuonetuotanto
jääsalaatti
tammenlehtisalaatti
valon laatu
antosyaanipitoisuus
lehdenreunapolte
energiatehokkuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kauste.pdf 697.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record