Ympäristömelun haittojen yhteiskunnallinen merkitys

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38003

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY6_2009_Ympmelun_haittojen...pdf 381.6Kb PDF View/Open
Title: Ympäristömelun haittojen yhteiskunnallinen merkitys
Author: Jauhiainen, Tapani
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2009
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 6/2009
ISBN: 978-952-11-3387-9
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38003
Abstract: Selvityksessä esitetään katsaus ympäristömelun terveysvaikutuksiin, niiden ryhmittelyyn ja laatuun sekä vaikutustutkimuksen kysymysasetteluihin ja edellytyksiin. Erityisesti tarkastellaan kansainvälisessä kirjallisuudessa ajankohtaisia ja merkittäviä ympäristömelun terveysvaikutuksia. Tässä yhteydessä huomiota kiinnitetään pitkäaikaisen ympäristömelualtistuksen vaikutuksiin sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin. Samoin kiinnitetään huomiota viime vuosina saatuihin melko uusiin selvityksiin melun vaikutuksista lapsiin. Näillä kahdella tutkimuslinjalla on saatu kansaivälisesti uutta ja täydentävää tietoa. Haittavaikutukset sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin ja lasten kognitiiviseen kehitykseen ovat myös kansanterveydellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä.
Subject (ysa): melu
altistuminen
ääniympäristö
terveysvaikutukset
sydän- ja verisuonitaudit
unihäiriöt
ympäristöhaitat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record