Kurkien aiheuttamat viljelysvahingot ja niiden ennaltaehkäisy

Show full item record



Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38016

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY28_2009_Kurkien_aiheuttamat_viljelysvahingot.pdf 3.121Mb PDF View/Open
Title: Kurkien aiheuttamat viljelysvahingot ja niiden ennaltaehkäisy
Author: Niemi, Milla; Eronen, Visa; Aitto-oja, Sanna; Nummi, Petri
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2009
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 28/2009
ISBN: 978-952-11-3529-3
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38016
Abstract: Syysmuutolleen kerääntyvät kurjet näyttävät hyödyntävän muutamia suuria peltolakeuksia, joille niitä kertyy sadoittain, parhaimmille jopa tuhansia. Viljapelloilla liikkuvat ja ruokailevat kurjet voivat aiheuttaa tuntuvia vahinkoja. Niiden vakavuus vaihtelee vuosittain. Jos puinnit tehdään kovin myöhään, ovat kurjet ja puimurit pelloilla samaan aikaan. Tämä julkaisu sisältää Helsingin yliopiston metsäekologian laitoksen tutkijoiden monivuotisen kurkiprojektin tulokset. Julkaisussa selvitetään kurkien aiheuttamia viljelysvahinkoja ja niiden ennaltaehkäisyä. Ongelman ratkaisu edellyttää perusteellista kurkien ruokailualueiden ominaisuuksien ja ruokailukäyttäytymisen tutkimusta sekä ennaltaehkäisyn keinojen kokeilua ja kehittämistä. Kurkia voidaan houkutella ruokailemaan kurkipelloilla viljapeltojen sijasta. Silloin niiden aiheuttamat vahingot jäävät vähäisemmiksi. Lintudirektiivi edellyttää lintujen aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyn keinojen kehittämistä. Ennaltaehkäisy on lintudirektiivin tarkoittama muu tyydyttävä ratkaisu sille, että linnun rauhoituksesta myönnettäisiin poikkeuksia. Kun käytössä on ennaltaehkäisyn keino, joka ei vaikuta juurikaan linnun elämänkiertoon, ei sillä ole vaikutusta lajiin. Linnut saadaan toimimaan niin, ettei vahinkoja esimerkiksi viljelyksille aiheudu.
Subject: kurjet
linnut
muuttolinnut
ruokailu
maatalous
vahingot
satovahingot
haitat
ennaltaehkäisy
karkotus
torjunta
vahingontorjunta


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record