Avfallsplanen i södra och västra Finland till året 2020. Innehåller miljörapporten

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38024

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_45sv_2009.pdf 2.771Mb PDF View/Open
Title: Avfallsplanen i södra och västra Finland till året 2020. Innehåller miljörapporten
Other contributor: Sten, Sirje
Mauno, Ulla
Publisher: Birkalands miljöcentral
Date: 2009
Language: sv
Belongs to series: Miljön i Finland 45sv/2009
ISBN: 978-952-11-3667-2
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38024
Abstract: Avfallsplanen för södra och västra Finland är en gemensam utvecklingsplan för avfallshanteringen inom Tavastlands, Sydöstra Finlands, Sydvästra Finlands, Västra Finlands, Birkalands och Nylands miljöcentralers verksamhetsområden. I avfallsplanen presenteras nuläget i fråga om avfallshanteringen samt de framtida utvecklingsbehoven fram till år 2020 i planeringsområdet. Avfallsplanen fokuserar på sex tyngdpunkter inom planeringen av avfallshanteringen: materialeffektivt byggande, biologiskt nedbrytbart avfall, samhälls- och glesbygdsslam, förorenad mark, aska och slagg och avfallshantering i exceptionella situationer. I planen framförs utöver de tyngdpunktsspecifika målen dessutom nödvändiga och viktiga åtgärder för att målen ska uppnås samt de parter som ansvarar för genomföringen. I avfallsplanen presenteras hur uppföljningen är ordnad under avfallsplanens period. I planeringen tillämpas miljöbedömningen enligt SMB-lagen, dvs. lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) och en miljöbeskrivning enligt lagen har gjorts över bedömningen. I miljöbeskrivningsdelen presenteras miljöbedömningens skeden och innehåll i avfallsplaneringsprocessen i Södra och Västra Finland. Miljökonsekvensbedömningen utfördes över tyngdpunktshelheterna i avfallsplanen. Miljöbedömningen har utförts vid sidan av planeringen och den har styrt avfallsplanens innehåll och mål.
Subject: jätehuolto
jätteet
käsittely
suunnitelmat
ympäristövaikutukset
Etelä-Suomi
Länsi-Suomi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record