Kulturmiljöprogram – hur och varför

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38025

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MF_10sv_2009.pdf 1.833Mb PDF View/Open
Title: Kulturmiljöprogram – hur och varför
Author: Lahdenvesi-Korhonen, Leena
Publisher: Miljöministeriet
Date: 2009
Belongs to series: Miljön i Finland 10sv/2009
ISBN: 978-952-11-3547-7
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38025
Abstract: Hållbar utveckling av ett område inbegriper att man bevarar miljöns särdrag och utnyttjar de möjligheter som miljön erbjuder. Ett kulturmiljöprogram är ett utmärkt verktyg då man bygger upp gemensamma mål och ambitioner samt planerar åtgärder inom ramen för detta utvecklingsarbete. Ett kulturmiljöprogram ger riktlinjer om de viktigaste särdragen i miljön och om vården och utnyttjandet av dessa. Riktlinjerna dras upp i samverkan mellan invånare, samfund, myndigheter, näringslivet och miljövårdsexperter. Programmet sammanställer information och förklarar hur våra dagars miljö har utvecklats. Det ger handledning i hur kulturmiljöobjekten ska vårdas, erbjuder bakgrundsinformation för myndigheterna för beslutsfattande och fungerar som ett verktyg för växelverkan. I denna guide finns anvisningar för och synpunkter på hur programmet kan genomföras, samt riktligt med exempel från redan genomförda program. Guiden riktar sig till dem som är involverade i utarbetandet av kulturmiljöprogram: förtroendevalda i kommunerna, tjänsteinnehavare, planerare och konsulter som utarbetar programmen samt invånare, föreningar och andra parter som deltar i programarbetet.
Subject: kulttuuriympäristö
rakennusperintö
ympäristönhoito
ohjelmat
oppaat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record