Itä-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2016

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38027

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY47_2009.pdf 2.633Mb PDF View/Open
Title: Itä-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2016
Publisher: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Date: 2009
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 47/2009
ISBN: 978-952-11-3671-9
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38027
Abstract: Itä-Suomen jätesuunnitelma on Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien yhteinen jätehuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2016. Suunnitelmassa on esitetty tavoitetila vuoteen 2016 jätteiden energiahyötykäytölle, biojätteiden ja lietteiden käsittelylle, haja-asutusalueiden jätehuollolle, rakentamisen jätteiden käsittelylle, materiaalitehokkuudelle sekä jäteneuvonnalle. Suunnitelma sisältää jätehuollon nykytilakuvauksen sekä ympäristövaikutusten arvioinnin. Tavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty noin 50 alueellisesti toteuttamiskelpoista kehittämistoimenpidettä vastuutahoineen. Jätesuunnitelman toteutumista tullaan seuraamaan suunnitelmassa asetettujen määrällisten ja laadullisten mittareiden avulla.
Subject: jätehuolto
jätteet
käsittely
hyötykäyttö
kierrätys
suunnitelmat
ympäristövaikutukset
Itä-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record