Kompensaation mahdollisuudet liikennehankkeissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38028

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY18_2009_Kompe ... det_liikennehankkeissa.pdf 2.527Mb PDF View/Open
Title: Kompensaation mahdollisuudet liikennehankkeissa
Author: Ketola, Maija; Malin, Kimmo; Nyrölä, Liisa; Suvantola, Leila
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2009
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 18/2009
ISBN: 978-952-11-3453-1
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38028
Abstract: Kompensaatiolla pyritään tasapainottamaan liikennehankkeiden ja niihin liittyvän maankäytön suunnittelun yhteydessä syntyviä haittoja vastaavanarvoisilla positiivisilla ympäristöjärjestelyillä. Raportissa on kuvattu ulkomaisten ja kotimaisten esimerkkihankkeiden avulla kompensaatiomenettelyjä, jotka ovat jo käytössä tai otettavissa käyttöön Suomessa. Lainsäädäntökatsauksessa on käyty läpi nykyisen lainsäädännön mahdollistamia kompensaatiokäytäntöjä ja lainsäädännön muutostarpeita. Tämä raportti on tarkoitettu palvelemaan väyläsektorilla ja maankäytön suunnittelun parissa työskenteleviä tahoja. Kompensaatio liikennehankkeissa -tutkimuksen tavoitteena on ollut tehdä aihepiiriä tutuksi Suomessa sekä esittää suosituksia jatkotoimenpiteiksi ja asian eteenpäin viemiseksi.
Subject: tiet
liikenne
liikenneväylät
liikennesuunnittelu
hankkeet
maankäyttö
maankäytön suunnittelu
ympäristövaikutukset
ympäristöhaitat
kompensointi
hyvitys


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record