Ympäristönäkökulma EU:n rakennerahasto-ohjelmien toteutuksessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38031

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_27_2009.pdf 410.2Kb PDF View/Open
Title: Ympäristönäkökulma EU:n rakennerahasto-ohjelmien toteutuksessa
Author: Kallio, Tuomas
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2009
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 27/2009
ISBN: 978-952-11-1312-5
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38031
Abstract: Suomessa toteutetaan rakennerahastokaudella 2007–2013 useita Euroopan unionin osarahoittamia toimenpideohjelmia. Kestävä kehitys on tärkeä läpäisyperiaatteella toteutettava teema, joka tulee ottaa huomioon sekä rakennerahasto-ohjelmien valmistelussa että niiden toteutuksessa. Tässä julkaisussa esitetään, kuinka ympäristönäkökulma on mahdollista ottaa huomioon osana näiden ohjelmien toimeenpanoa. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettavat neljä suuralueittaista Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoiteohjelmaa (EAKR-ohjelmat), mutta tulokset ovat sovellettavissa myös muihin rakennerahasto-ohjelmiin ja kansalliseen alueiden kehittämiseen.
Subject: aluekehitys
rahastot
rakennerahastot
ohjelmat
tavoiteohjelmat
hankkeet
valinta
kestävä kehitys
ympäristökysymykset
ympäristövaikutukset
arviointi
seuranta
raportointi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record