Yhteisöllisyyttä, laatua ja vaihtoehtoja : ikääntyneiden välimuotoisen asumisen ratkaisuja Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Hollannissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38038

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY13_2009_Yhtei ... laatua_ja_vaihtoehtoja.pdf 1.456Mb PDF View/Open
Title: Yhteisöllisyyttä, laatua ja vaihtoehtoja : ikääntyneiden välimuotoisen asumisen ratkaisuja Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Hollannissa
Author: Välikangas, Katariina
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2009
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 13/2009
ISBN: 978-952-11-3435-7
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38038
Abstract: Tarvitaanko ikääntyneille uudenlaisia asumisratkaisuja? Tulevina vuosina ikääntyvien määrän kasvu haastaa sekä asumisen suunnittelun että olemassa olevan asuntokannan kehittämisen. Esiin nousevat kysymykset ikääntyneiden haluamasta elämänlaadusta ja heille mieluisista asumisratkaisuista. Kuinka Suomessa voitaisiin varautua ikääntyneiden asumiseen kohdistuviin haasteisiin? Selvityksessä tarkastellaan, miten ikäspesifejä eli laitoshoidon ja tavanomaisten asuntojen väliin sijoittuvia asumisratkaisuja toteutetaan Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Hollannissa. Ikääntyvien asumisen kehittämisen valtakunnallisia linjauksia, asumista koskevaa ohjeistusta ja rahoitusratkaisuja sekä kuntien toimia välimuotoisessa asumisessa käydään läpi. Yhtenä näkökulmana asumisratkaisujen tarkastelussa on Aging-in-Place -ajattelu asumisen ja asuinympäristöjen sekä ikääntyvän hyvinvoinnin ja tarvelähtöisen hoivan kehittämisessä. Tällä korostetaan asuinaluekohtaisia toimintamalleja ja kotona asumisen tukemista tarvittavien palvelu- ja asumisratkaisujen avulla. Mukana on myös esimerkkejä erilaisista asumisratkaisuista. Näiden maiden esimerkkien pohjalta arvioidaan kehittämishaasteita ja tehdään ehdotuksia ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi Suomessa.
Subject: asuminen
asunnot
asumispalvelut
asuntopolitiikka
elinolot
ikääntyneet
vanhukset
kansainvälinen vertailu
Ruotsi
Norja
Tanska
Alankomaat
Suomi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record