Pitkäaikaistyöttömän voimaantuminen sosiaalisen yrityksen kuntouttavassa kurssi- ja työtoiminnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272283
Title: Pitkäaikaistyöttömän voimaantuminen sosiaalisen yrityksen kuntouttavassa kurssi- ja työtoiminnassa
Author: Lehtonen, Kari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272283
http://hdl.handle.net/10138/38104
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Psychology
Sosiaalipsykologia
Socialpsykologi
Abstract: Syrjäytyminen on ollut viime vuosikymmeninä erityinen sosiaalitieteiden kiinnostuksen aihe. Kotimaassa siihen voidaan sosiologisesta näkökulmasta osoittaa elinkeinoelämän muutos ja sen tuoma työelämän muutos. Syrjäytymisen muotoja on tutkittu varsin paljon ja syitä siihen on löydetty. On tullut myös mielekkääksi etsiä keinoja syrjäytyneen tai syrjäytymisvaarassa olevan henkilön avustamiseksi sosiaaliseen ja työelämään toteuttamaan henkilökohtaisia tavoitteitaan. Empiiriseen aineistoon perustuvassa kvalitatiivisessa tutkielmassa tutkitaan ensin työelämästä pitkään syrjäytyneiden henkilöiden, osatyökykyisten, myös mielenterveyskuntoutujien elämää erityisesti heidän taloudellisten, sosiaalisten ja henkisten kokemustensa kannalta. Niitä verrataan työttömyyteen liittyviin teorioihin. On ollut tarpeellista löytää käännekohdat, joissa henkilön voi katsoa arvioineen elämäntilanteensa tarvitsevan muutosta. Sen seurauksena hän on joko tarttunut tarjottuun uuteen elämänhallinnan ja työtilaisuuden mahdollisuuteen tai torjunut sen. Hänelle on noussut ajatus etsiä elämälleen jotain uutta suuntaa. Siihen on tarjonnut mahdollisuuden viranomaisten yhteistyönä kehitetty työvoiman palvelukeskus, joka toimii yksittäisen henkilön tukena työnhaussa. Motivaatio-orientoituneen henkilön voimavarojen suuntaaminen jonkun ulkopuolisen tahon määrittelemään tavoitteeseen on saanut rinnalleen merkittävän käsitteen, voimaantumisen. Sen perusajatus on motivaation kanssa rinnakkainen, mutta voimaantumisen lähtöalusta ja tavoite on henkilökohtainen ja toimintamekanismi sosiaalinen ja vuorovaikutteinen. Voimaantumista voidaan hyvin tarkastella sosiaalipsykologian viitekehyksessä. Tutkielmassa on selvitetty Juha Siitosen yleisen voimaantumisteorian premisseihin nojautuen pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten henkilöiden voimaantumista sosiaalisen yrityksen kurssimuotoisessa kuntoutuksessa, johon sisältyy työjaksoja sekä elämänhallinnan ohjausta. Tuotantoalalla toimivan sosiaalisen yrityksen organisoimasta kuntoutuksesta vastaavat ammattitaitoiset ohjaajat ja valmentautunut henkilökunta. Yrityksellä on kaksi tavoitetta: tuottaa sekä teollista alihankinta- ja lopputuotetta että inhimillistä toimintakykyä ja sosiaalista pääomaa. Päätulokset ovat kuntoutusprosessin tuottamassa voimaantumisessa ja osaksi huomioissa miksi kaikki eivät voimaannu. Tulokset tukevat teoriaa. Kuitenkin, vaikka työtön henkilö voimaantuu työkuntoiseksi, hän usein kohtaa ongelmana sopivan sopivan työn saannin vaikeuden. Työssä onkin tarkasteltu myös sosiaalisen yrityksen toiminnan rajoja sekä yhteiskuntavastuuta ottavien yritysten roolia työllistäjinä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradub kansilehti.pdf 3.592Kb PDF View/Open
gradutiivistelma.pdf 30.13Kb PDF View/Open
Gradu 3_12_.pdf 1.028Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record