The Commission Shapes the Internet : A study of the European Commission’s proposals for Directives and their impact on Internet rights and Internet governance in the European Union

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272253
Title: The Commission Shapes the Internet : A study of the European Commission’s proposals for Directives and their impact on Internet rights and Internet governance in the European Union
Author: Hildén, Jockum Philip
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272253
http://hdl.handle.net/10138/38106
Thesis level: master's thesis
Discipline: Media and Communication Studies
Viestintä
Medier och kommunikation
Abstract: This master’s thesis examines how the European Commission has aimed to influence Internet governance in Europe. The study was conducted on the premises that there is a conflict of interests regarding how the Internet should be governed, and that the Commission’s goal to strengthen the single market might mean that the Commission’s proposed regulatory output is tipped in favour of industry interests rather than a more general, public interest. To test this hypothesis, five proposals for Directives, the e-Commerce Proposal, the ePrivacy Proposal, the IPR Enforcement Proposal, the second IPR Enforcement Proposal, the EU Data Retention Proposal and one international agreement, the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, were examined through document analysis. This thesis suggests that the Commission’s regulatory efforts can be divided into three time periods of Internet governance: the age of ICT competitiveness, the age of data protection and the age of intellectual property rights enforcement. The age of ICT competitiveness was labelled by an aspiration to enable European ICT companies to be able to compete with their American counterparts. The age of data protection was initiated to hinder private companies from abusing the privacy of citizens and consumers. The age of IPR enforcement started with a growing concern for copyright infringing file-sharing which is yet to subside. Additionally, the results show that the public interest coincides with different, sometimes competing, industry sectors’ interests in different policy areas. Two conclusions can be made. First, the public interest is protected by the fact that ICT companies, the audio-visual industry and telecommunications companies have divergent interests. If interests of the private sector converge as a result of increased industry convergence, however, the public interest could be affected negatively. For example, self-regulation and informal co-operation between telecommunications companies and the audio-visual industry with the aim of enforcing intellectual property rights could mean increased surveillance of private communications. Industry interests should thus be mapped more closely, for example by examining consultations and impact assessments conducted by the European Commission. Second, the regulatory output of the Commission is highly dependent on whether the primary drafting responsibility lies with DG Connect (formerly DG Information Society and Media) or DG Internal Market and Services (formerly DG XV). Exactly how that responsibility is determined is unclear and merits further study.Den här pro gradu–avhandlingen analyserar hur den Europeiska kommissionen har försökt påverka hur nätet har reglerats i Europa. Forskningen utgår ifrån att det finns en intressekonflikt över hur man skall närma sig internetregleringen och att Kommissionens mål att förstärka den interna europeiska marknaden kan betyda att lagförslagen som framförs tar privata aktörers intressen i större beaktande än det allmänna intresset. För att testa hypotesen analyserades fem direktivförslag och ett internationellt avtal genom dokumentanalys: förslaget för ett direktiv om elektronisk handel, förslaget för ett direktiv om integritet och elektronisk kommunikation, förslagen för ett direktiv om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (IPRED) och dess efterföljare IPRED 2, förslaget för ett direktiv om lagring av elektroniska uppgifter och ACTA, Handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning. Denna avhandling föreslår att kommissionens närmandesätt kan delas in i tre perioder av internetstyrning: eran för säkerställandet av informations och kommunikationsteknologins (IKT) konkurrenskraft, eran för datasäkerhet och -skydd samt eran för säkerställandet av immateriella rättigheter. Den första tidsåldern betonade vikten av att göra det möjligt för europeiska IKT-företag att tävla med den amerikanska industrin. Datasäkerhetseran inleddes för att säkerställa att företag inte missbrukade europeiska medborgares privata uppgifter emedan den tredje tidsåldern var ett resultat av ökad oro för illegal fildelning på nätet. Resultaten påvisar också att det allmänna intresset delvis överlappar med privata intressen som också sinsemellan tävlar med varandra. Från det här kan två slutledningar dras. För det första skyddas det allmänna intresset av att IKT företag, den audiovisuella industrin och teleoperatörer har olika intressen. Om intressena mellan dessa aktörer närmar sig varandra på grund av ökad industriell konvergens kan det allmänna intresset däremot påverkas negativt. Om självreglering och informellt samarbete mellan teleoperatörer och den audiovisuella industrin ökar för att säkerställa immateriella rättigheter kan det innebära privat övervakning av personlig kommunikation, till exempel. Fortsatt forskning kunde således fokusera på att göra en mer noggrann kartläggning av intressen och hur de skiljer sig mellan olika aktörer, till exempel genom att analysera kommissionens konsultationsprocesser och konsekvensutredningar. För det andra påverkas lagförslagen väldigt mycket av vilket generaldirektorat (DG Connect eller DG Internal Market) som haft det huvudsakliga ansvaret för att göra lagförslaget. Hur detta ansvar bestäms är fortfarande oklart och kräver fortsatt forskning.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Thesis_JHilden_December2012.pdf 871.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record