Lasten arjen ainekset : Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5169-90-4
Title: Lasten arjen ainekset : Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa
Alternative title: Children's everyday matters
Author: Paju, Elina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos, Sosiologia
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Tutkijaliitto
Date: 2013-03-01
Language: fin
Belongs to series: Episteme
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5169-90-4
http://hdl.handle.net/10138/38202
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: What happens to the concept of agency if the materiality of the world and the embodied nature of the human being are taken seriously? This is the question the sociological ph.D. research thrives to answer. It criticizes the traditional notion that locates individual human beings as agents. Through a careful ethnographic study of everyday life in day care, agency is analysed as constituting of non-human as well as human actors that together to affect the course of action. Human individuals can also be only partly make up agency, for example the movement of the human body can be part of this assemblage. Agency is assembled in different ways in different times, places and situations. The threads constituting agency are dependent, they lead to different factors through time and space. Possibilities for action in day care are shaped by floors, chairs, spoons, milk, ponytails of girls, dresses, the height of the adults, doorways and so on. As a material object in itself the human body relates to the things and space around it. It also needs assistance, for example when children are not able to dress the outdoor clothes by themselves. This creates closeness between the adult caretaker and the child. The long hair of the girls and dresses with buttons on back require the adults help even when the girls are capable of dressing on their own. In these situations, the girls get to be close to the adults, talk with them and be In this way the material objects and the materiality of the body cause repeated experiences in the everyday life of children. Furthermore, the organising of space, furnishing of the rooms and placement of toys divert children from adults and girls from boys. For example the adult sized chairs and tables are located apart from those of child-size. These all have an effect on the emotional experiences of closeness and contact with other people. The data was produced during one year of ethnographic fieldwork in two day care groups where the children were aged from 3 to 5 and 5 to 7 respectively. The data consists of fieldnotes based on participant observation, photographs, videos and interviews with 22 children and eight members of the staff. Methodological questions concern the power relations between the researcher and the researched, especially in research conducted among children, how the experiences of the researcher affect the analysis of research data, and the specific issues relating to ethnography that is being conducted close to home. As agency is seen as constituting of multiple things dependant of each other, so the agency of the researcher is also put into question. Reflexivity from a distance might be more of an illusion than reality for the researcher. Key words: agency, materiality, embodiment, gender, day care.Aineellinen maailma esineineen estää tyttöjen ja poikien välisen tasa-arvon toteutumisen päiväkodissa. Samoin esineet, huonekalut ja niiden sijoittelu ja sisustukseen liittyvät materiaalit suuntaavat toimintaa päiväkodin arjessa. Ne vaikuttavat lasten ja aikuisten sekä tyttöjen ja poikien välisiin kohtaamisiin ja siihen, ketkä tulevat oleilleeksi ja tehneeksi asioita yhdessä. Sosiologian väitöskirjatyössä tarkastellaan päiväkodin arkea materiaalisuuden ja ruumiillisuuden kautta. Esineet, kuten selkämyksen vetoketjuilla varustetut mekot, ja aineelliset ominaisuudet, kuten pitkät hiukset pompuloineen, vaativat aikuisen apua osakseen silloinkin, kun lapsi on muuten kykenevä pukeutumaan ja riisuutumaan itsenäisesti. Näissä arjessa toistuvissa hetkissä lapselle mahdollistuu aikuisen lähellä oleminen, jutustelu tämän kanssa ja kuulluksi tuleminen. Tytöt pääsevät osallisiksi tällaisiin läheisyyden kokemuksiin useammin kuin pojat. Tyttöjen vaatteiden yksityiskohdat, korut ja hiuspompulat kutsuvat tyttöjä yhteen juttelemaan, katsomaan ja koskettelemaan näitä esineitä. Tyttöjen arkisissa kokemuksissa toisen ihmisen läheisyys tulee toistuneeksi useammin kuin poikien. Lasten kokoisten ja aikuisten kokoisten huonekalujen sijoittelu toisistaan erilleen puolestaan estävät puolestaan lasten ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen syntymistä. Tytöille ja pojille suunnattujen lelujen sijoittelu eri huoneisiin estää yhteisten leikkien syntymistä tyttöjen ja poikien välille. Tutkimus nostaa esiin toimijuus-käsitteen. Perinteisesti sosiologinen toimija-käsite on liitetty yksilöihin ja näiden tietoiseen toimintaan. Toimijalla viitataan nykyisessä varhaiskasvatuskeskustelussa lapsen kyvykkyyteen ja mahdollisuuteen vaikuttaa toimintaan. Tutkimuksessa otetaan kriittinen kanta tällaisiin toimijuuden määrittelyihin. Tutkimuksen perusteella toimijuus on eri osatekijöiden niin inhimillisten kuin ei-inhimillistenkin yhdessä aikaansaama. Ihminen niin lapsi kuin aikuinenkin näyttäytyy tutkimuksen valossa perustavasti riippuvaisena ja sidoksellisena, muihin ihmisiin ja ei-inhimillisiin tekijöihin kiinnittyneenä. Tästä näkökulmasta tutkimus kritisoi nykyisen varhaiskasvatuksen yksilökeskeistä ja yksilöllisen suoriutumisen arviointia painottavaa linjaa. Tutkimusaineisto on kerätty vuoden kestäneen etnografisen kenttätyön aikana, jossa seurattiin 3 5-vuotiaiden ja 5 7-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmiä. Aineisto koostuu osallistuvaan havainnointiin perustuvista kenttäpäiväkirjoista, videoista, valokuvista sekä 22 lapsen ja kahdeksan henkilökunnan jäsenen haastatteluista. Asiasanat: materiaalisuus, ruumiillisuus, sukupuoli, toimijuus, päivähoito.
Subject: sosiologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record