Siveelliset naiset, siveettömät miehet : Naisasialiikkeen paheksuma kaksinaismoraali ja sille vastineeksi luodut ihanteet Koti ja yhteiskunta -lehdessä 1889 - 1893

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201302221884
Title: Siveelliset naiset, siveettömät miehet : Naisasialiikkeen paheksuma kaksinaismoraali ja sille vastineeksi luodut ihanteet Koti ja yhteiskunta -lehdessä 1889 - 1893
Author: Lahti, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Church History
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201302221884
http://hdl.handle.net/10138/38309
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaista naisasialiikettä 1800-luvun lopulla ja sen pyrkimyksiä uudistaa yhteiskunnan sukupuolimoraali. Naisasialiikkeessä vastustettiin aikakaudella vallinnutta kaksinaismoraalia, joka vaati naisilta virallisen sukupuolimoraalin noudattamista eli pidättäytymistä avioliiton ulkopuolisista suhteista, mutta salli ne miehille. Naisasialiike alkoi vaatia naisilta ja miehiltä yhtä ja samaa sukupuolimoraalia. Tätä työtä, jota naisasialiikkeessä tehtiin sukupuolimoraalin uudistamiseksi, kutsutaan moraalireformiksi. Tutkimuksessa moraalireformia tarkastellaan ensimmäisen suomalaisen naisasiayhdistyksen, Suomen Naisyhdistyksen, näkökulmasta. Lähteenä on yhdistyksen pääjulkaisu Koti ja yhteiskunta ja sen viisi ensimmäistä ilmestymisvuotta 1889 1893. Tutkimuksen kohteena ovat lehdessä ilmestyneet noin sata sukupuolimoraalin uudistamista koskevaa artikkelia eli siveellisyystekstiä. Siveellisyys oli termi, joka 1800-luvun lopussa viittasi seksuaalisuuteen liittyviin aiheisiin. Sukupuolimoraalin uudistamista käsitellyttä keskustelua nimitettiin siveellisyyskysymykseksi. Siveellisyyden ihanne tarkoitti naisasianaisilla seksuaalista pidättäytyvyyttä. Tutkimuksessa käsitellään siveellisyystekstien lähtökohtia, nais- ja mieskuvaa ja toimintaa, jota moraalireformi synnytti. Koti ja yhteiskunnan lähtökohta oli, että kansakunta oli ajautumassa epäsiveellisyytensä takia rappioon, joka vältettiin vain, mikäli kansa omaksui siveellisen, kristillisen, sukupuolimoraalin. Sukupuolimoraalin uudistajina ja moraalireformin moottoreina toimivat naiset itse. Ajatus yhteisestä naiseudesta yhdisti naisia yli luokkarajojen, mutta käytännössä lehden maailmankuva oli hierarkkinen. Valta suuntautui yläluokan naisilta alaluokan naisille. Koti ja yhteiskunnan siveellisyysteksteissä pyrittiin eroon kaksinaismoraalin kyllästämistä vanhoista nais- ja mieskuvista, joiden mukaan ihmiset elivät. Vanhassa naiskuvassa nainen oli olemassa miellyttääkseen miehiä, mutta lehden muotoilema uusi naisihanne perustui itsenäisyyteen ja siveellisyyteen. Vanha mieskuva salli miehille vapaamman seksuaalisen käyttäytymisen. Miehet olivat lehden mukaan epäsiveellisiä viettelijöitä, jotka tekivät naisista epäsiveellisyyteen langenneita naisia. Lehden muotoilemassa uudessa miesihanteessa miesten tuli harjoittaa itsehillintää ja muuttua moraaliltaan naisten kaltaisiksi eli siveellisiksi. Koti ja yhteiskunnan moraalireformi synnytti monenlaista toimintaa. Naisten tuli tukea miehiään ja toimia heidän esikuvinaan miesten siveellistämisprojektissa. Epäsiveellisille, langenneille naisille perustettiin turvakoteja ja heille tarjottiin uusi alku siveellisempään elämään ja köyhille naisille, jotka olivat vaarassa langeta, yläluokan naiset järjestivät siveellisiä vapaa-ajanviettotapoja. Keskeisintä moraalireformin toimintaa oli lasten kasvattaminen uusien nais- ja miesihanteiden noudattamiseen. Käytännön tavoitteena oli naisen ja miehen tasa-arvoinen ja siveellinen rakkauteen perustuva avioliitto. Moraalireformi oli naisten keino hallita miehiä.
Discipline: Finnish and Scandinavian Church History
Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria
Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
siveelli.pdf 638.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record