Ikääntyneiden asumisratkaisut vuoden 2004 asumis- ja varallisuustutkimuksen valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38352

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_20_2008.pdf 582.3Kb PDF View/Open
Title: Ikääntyneiden asumisratkaisut vuoden 2004 asumis- ja varallisuustutkimuksen valossa
Author: Poutanen, Veli-Matti; Laurinkari, Juhani; Hynynen, Raija
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 20/2008
ISBN: 978-952-11-3119-6
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38352
Abstract: Poikkeavatko ikääntyneiden asuminen ja asumistavoitteet muusta väestöstä: Millaisissa asunnoissa he asuvat? Miten tyytyväisiä he ovat nykyiseen asuntoonsa? Millaisessa asunnossa ikääntyneet haluavat asua ja millaisia tulevaisuuden suunnitelmia heillä on asumisensa suhteen? Ikääntyneiden asumistilannetta ja asumista koskevia ratkaisuja tarkastellaan Tilastokeskuksen vuoden 2004 asumis- ja varallisuustutkimuksen pohjalta. Ikääntyneeksi henkilöksi ymmärretään 55 vuotta täyttäneet sekä yksin että parisuhteessa elävät henkilöt. Asumista tarkastellaan hyvinvoinnin keskeisenä osana ja toisaalta ikääntymistä elämänkaaren aktiivisena vaiheena, jolloin tehdään merkittäviä asumisratkaisuja. Ikääntyneiden asumistavoitteet ovat monessa suhteessa samankaltaisia kuin muulla väestöllä. Tutkimuksen mukaan varsin monet ikääntyneiden kotitalouksista suunnittelevat muuttoa lähivuosien aikana. Aktiivisimmillaan muuton suunnittelu ajoittuu aiemman yleisen eläkeiän tuntumaan ja 70 ikävuoden myöhäisemmälle puolelle. Muuton kautta ei haeta enää tavoiteasuntoa, vaan muutto voi johtua esimerkiksi lisääntyneestä palvelujen tarpeesta.
Subject: asuminen
tyytyväisyys
menot
ikääntyneet
vanhukset
eläkeläiset
kyselytutkimus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record