Kaupunkiseutujen haja-asutusalueen väestömuutokset Suomessa 1980-2005

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38392

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_9_2007.pdf 5.261Mb PDF View/Open
Title: Kaupunkiseutujen haja-asutusalueen väestömuutokset Suomessa 1980-2005
Author: Helminen, Ville; Ristimäki, Mika
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 9/2007
ISBN: 978-952-11-2598-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38392
Abstract: Asutuksen keskittyminen kaupunkeihin ja muihin suuriin taajamiin on ollut Suomen yhdyskuntarakenteen keskeisimpiä kehityssuuntia. Samalla haja-asutusalueiden väestömäärä on vähentynyt voimakkaasti. Haja-asutusalueiden väestökehitys on kuitenkin selkeästi eriytynyt kasvaviin ja taantuviin alueisiin. Kasvavat haja-asutusalueet löytyvät aiempaa selvemmin vain suurten kaupunkiseutujen ympäriltä, joissa kasvu ulottuu yhä kauemmaksi. Pienempien kaupunkiseutujen ympärillä haja-asutusalueen väestökehitys on useimmiten negatiivista heti taajaman rajalta alkaen. Seurantaraportissa tarkastellaan kaupunkiseutuja ympäröivän haja-asutuksen väestömuutoksia Suomen 28 suurimmalla työssäkäyntialueella ajanjaksolla 1980–2005. Haja-asutusta on tarkasteltu suhteessa kaupunkiseudun keskukseen etäisyysvyöhykkeiden avulla. Selvityksen tärkeänä tuloksena muodostuu kuva haja-asutusalueiden erilaisesta kehityksestä maan eri osissa sekä työssäkäyntialueiden sisällä. Raportissa esitetään miten eri alueiden erilainen väestökehitys heijastuu kaupunkiseutuja ympäröivän haja-asutusalueen väestömuutoksiin. Toisaalta havaitaan rakenteen hajautuminen haja-asutusalueelle kasvukeskusten ympärillä ja toisaalta autioituva haja-asutusalue kauempana kasvukeskuksista. Raportin tiedot on saatu ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä kehittämästä yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmästä (YKR), joka perustuu pääosin Tilastokeskuksen tuottamiin valtakunnallisiin koordinaattipohjaisiin paikkatietoihin.
Subject: haja-asutusalueet
haja-asutus
työssäkäynti
yhdyskuntarakenne
väestönmuutokset
väestörakenne
kaupunkiseudut
asutus
väestö
kaupungit
työpaikat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record