Kommunekonomiska konsekvenser av permanent strandboende

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38404

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MF_38sv_2007.pdf 822.5Kb PDF View/Open
Title: Kommunekonomiska konsekvenser av permanent strandboende
Author: Koski, Kimmo
Publisher: Miljöministeriet
Date: 2007
Language: sv
Belongs to series: Miljön i Finland 38sv/2007
ISBN: 978-952-11-2945-2
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38404
Abstract: När permanenta bostäder byggs vid stränderna påverkas såväl kustnaturen och miljön som den kommunala samhällsstrukturen och tätortsutvecklingen. Det finns dessutom kommunekonomiska konsekvenser som måste beaktas i planeringen av markanvändningen vid stränderna. Denna publikation handlar om bedömningen av de kommunekonomiska konsekvenserna av permanent boende. Publikationen analyserar vilka faktorer som påverkar den kommunala ekonomin och lägger fram metoder för att beskriva dessa faktorer, bedöma deras konsekvenser och presentera resultat. Den innehåller även exempel från pilotkommuner på hur konsekvensbedömningar kan genomföras i olika situationer. Publikationen är avsedd för konsulter, kommunala planläggare och beslutsfattare samt myndigheter som styr planläggningsprocesser. En permanent strandbebyggelse påverkar hela kommunens utveckling. Därför understryks vikten av ett strategiskt angreppssätt. Permanenta bebyggelser som stödjer kommunens befintliga samhällsstruktur är viktiga för den kommunala ekonomin men också med tanke på stävjandet av klimatförändringen.
Subject: haja-asutus
rannat
rantarakentaminen
kaavoitus
kunnallistalous
yhdyskuntatalous
taloudelliset vaikutukset
arviointi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record