Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 – Taustaraportti

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38407

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_16_2007.pdf 1.472Mb PDF View/Open
Title: Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 – Taustaraportti
Author: Huhtinen, Kaarina; Lilja, Raimo; Sokka, Laura; Salmenperä, Hanna; Runsten, Suvi
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 16/2007
ISBN: 978-952-11-2688-8
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38407
Abstract: Tämä taustaraportti liittyy ympäristöministeriön asettaman, valtakunnallista jätesuunnitelmaa (VALTSU) valmistelleen työryhmän mietintöön. Taustaraportin ensimmäisessä osassa esitetään  yhteenveto edellisen VALTSUn tavoitteiden ja ohjauskeinojen toteutumisesta. Työryhmän mietinnössä on korostettu jätealan yhtymäkohtia  muihin ympäristöpolitiikan sektoreihin, kuten kemikaalipolitiikkaan, luonnonvarojen kestävään käyttöön, ilmastopolitiikkaan, ympäristöterveydenhuoltoon, maaperän suojeluun ja teknologiapolitiikkaan. Jätehuollon päämääriä on kuvattu seitsemän läpileikkaavan teeman avulla. Tämän taustaraportin toinen osa esittelee katsauksen VALTSUn teemojen yhtymäkohdista kansainvälisiin ja kansallisiin strategioihin, olemassa olevasta lainsäädännöstä ja keskeisistä ongelmista. Taustaraportin kolmas osa tarjoaa yhden mahdollisen skenaarion jätevirroissa tapahtuneista muutoksista vuoteen 2016 mennessä olettaen, että suunnitelman ohjauskeinot ovat toteutuneet ja kansainväliset velvoitteet on täytetty. Tämän taustaraportin lisäksi on osana jätesuunnitelman valmisteluprosessia tuotettu joukko muita taustaselvityksiä. Ne on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen raportteja -sarjassa. 
Subject: jätteet
käsittely
hyötykäyttö
kierrätys
jätehuolto
ohjauskeinot
ekotehokkuus
suunnitelmat
skenaariot
ympäristöpolitiikka


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record