Eletty, koettu maisema – näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38433

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_34_2007.pdf 7.900Mb PDF View/Open
Title: Eletty, koettu maisema – näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan
Other contributor: Elo, Tiina
Magga, Päivi
Publisher: Lapin ympäristökeskus
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 34/2007
ISBN: 978-952-11-2838-7
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38433
Abstract: Lapin ympäristökeskuksen hallinnoima Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke käynnistyi kesällä 2004 ja päättyy huhtikuun lopussa 2008. Hankkeen tavoitteena on ollut päivittää Lapin rakennusperintö- ja kulttuuriympäristötietoja ja inventoida Lapin läänin kuntien kulttuuriympäristökohteita. Hankekokonaisuus saa tukea EU:n rakennerahastoista ja sen kansallisina rahoittajina ovat Lapin TE-keskus (ESR) ja Lapin ympäristökeskus (EAKR). Hankkeeseen sisältyy arkeologinen ja saamelaiskulttuuriosio. Artikkelikokoelma on syntynyt hankkeen saamelaisosion yhteydessä pidettyjen saamelaista kulttuuriympäristöä ja -maisemaa käsittelevien seminaarien alustuksien pohjalta. Artikkelikokoelman kirjoittajat edustavat tutkimus- ja viranomaisnäkökulmaa. Artikkeleissaan kirjoittajat pohtivat saamelaista kulttuuriympäristöä ja -maisemaa eri näkökulmista. Saamelaisalueella monet luontoon, ympäristöön ja maankäyttöön liittyvät ristiriidat johtuvat eri tahojen erilaisista käsityksistä ja käsitteistä. Saamelaisten kulttuuriset näkemykset eivät ole useinkaan päässeet esille. Artikkelikokoelman tavoitteena on tuoda esille erilaisia saamelaiseen kulttuurimaisemaan liittyviä näkökulmia. Kirjan sisältö on jaettu neljään osioon. Ensimmäinen osio käsittelee saamelaista kulttuurimaisemaa: mitä siihen kuuluu, mikä sen muotoutumiseen on vaikuttanut. Toisessa osiossa lähestytään maisemaa paikkoihin liittyvien tarinoiden ja paikannimien kautta. Kolmannessa osiossa käsitellään rakennettua maisemaa. Neljännessä osiossa tarkastellaan saamelaista maisemaa lainsäädännön ja viranomaisten näkökulmasta.
Subject: asutus
arkkitehtuuri
alkuperäiskansat
paikannimet
saamen kieli
kulttuuriympäristö
kulttuurimaisema
kulttuuriperintö
rakennusperintö
muinaisjäännökset
saamelaiset
Pohjois-Suomi
Lappi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record