Sijoittautumisvapauden ja pääomien vapaan liikkuvuuden soveltamisalasta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062809
Title: Sijoittautumisvapauden ja pääomien vapaan liikkuvuuden soveltamisalasta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä
Author: Lehtonen, Turo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062809
http://hdl.handle.net/10138/38489
Thesis level: master's thesis
Discipline: European law
Eurooppaoikeus
Europarätt
Abstract: Tutkielma on eurooppaoikeudellinen oikeustapausanalyysi sijoittautumisvapauden ja pääomien vapaan liikkuvuuden soveltamisalasta. Sijoittautumisvapaus ja pääomien vapaa liikkuvuus näyttävät usein olevan päällekkäisiä ja soveltuvan samaan aikaan tiettyyn tapaukseen. Tutkielman tavoitteena on selvittää unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, millä perusteella tuomioistuin tekee valinnan sovellettavasta perusvapaudesta sijoittautumisvapauden ja pääomien vapaan liikkuvuuden osalta. Toiseksi tutkitaan, noudatetaanko perusvapauden valinnassa oikeusvarmuuden periaatetta. Kolmanneksi selvitetään, kaventaako tuomioistuin omalla ratkaisukäytännöllään pääomien vapaan liikkuvuuden soveltamisalaa suhteessa kolmansiin maihin. Tutkimuskysymys on merkityksellinen ja perusteltu, koska pääomien vapaa liikkuvuus soveltuu myös kolmansien maiden tilanteissa. Sijoittautumisvapaus soveltuu puolestaan ainoastaan sisämarkkinoiden sisäisiin tilanteisiin. Tutkielman pääasiallinen aineisto muodostuu unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Sijoittautumisvapauden ja pääomien vapaan liikkuvuuden soveltamisalan ongelma korostuu verotusta koskevissa tapauksissa. Analysoitavat tapaukset koskevat pääosin välitöntä verotusta. Oikeustapausanalyysillä saavutetaan johtopäätökset, joiden mukaan tuomioistuin valitsee sovellettavaksi perusvapauden, joka on ensisijainen tapaukseen nähden. Ensisijaisuus puolestaan määritellään selvän vaikutusvallan säännön avulla. Mikäli omistusosuuden perusteella saadaan selvä vaikutusvalta, sovelletaan sijoittautumisvapautta ja vastaavasti mikäli selvää vaikutusvaltaa ei saavuteta, soveltuu pääomien vapaa liikkuvuus. Tuomioistuin tutkii selvän vaikutusvallan olemassaoloa ensisijaisesti kansallisen lainsäädännön tarkoituksen ja toissijaisesti tapauksen tosiseikkojen avulla. Sovellettavan perusvapauden valitsemistavassa on ollut oikeusvarmuuden periaatteen kannalta ongelmallisia piirteitä, mutta oikeuskäytäntö on kehittymässä ennakoitavampaan suuntaan. Tuomioistuin ei ole pyrkinyt kaventamaan pääomien vapaata liikkuvuutta suhteessa kolmansiin maihin.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sijoittautumisv ... imen oikeuskaytannossa.pdf 278.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record