La construcción del mercado de arte en Costa Rica : políticas culturales, acciones estatales y colecciones públicas (1950-2005)

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8676-2
Title: La construcción del mercado de arte en Costa Rica : políticas culturales, acciones estatales y colecciones públicas (1950-2005)
Author: Zavaleta Ochoa, Eugenia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, Universidad de Costa Rica
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-04-27
Language: es
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8676-2
http://hdl.handle.net/10138/38649
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: During the decade of 1970, in Costa Rica started more often to appear state and private exhibition spaces; and commercialization of the artistic creations began to develop on a regular basis. This scenario was set by the interference of the welfare state; without this intervention the cultural development of Costa Rica would have been slower and weaker. Since 1950, began a series of economic, political and social changes that allowed the definition of cultural policies, which permitted state actions that resulted in museums, contests, awards and public collections, among others. Thus, cultural policies became the driving force that impulsed the culture and, specifically, the art market in the country. In other words, the welfare state created a primary substrate from which cemented the country's cultural life and, therefore, the commodification of art. So, this research focuses on the primary substrate that led to the flowering of an art market. In the process of building the art market, we consulted the Collection of Laws, Decrees and Resolutions, and The Gazette. Furthermore, we used databases such as the Costa Rican Legal Information System. The Costa Rican Art Museum (MAC) has albums, files, documents and databases that were fundamental in determining the country's cultural life, in other words, -for example- the identification of national and foreign artists, public collections, exhibitions, awards, contests, art reviews, comments and auctions. From these documents, databases were developed to process the extracted information. Other databases that were consulted were the catalogs of the National Insurance Institute, the Central Bank of Costa Rica, the Social Security Fund and the Museum of Contemporary Art and Design.1970-luvulla Costa Ricaan perustettiin yhä enemmän sekä valtion ylläpitämiä että yksityisiä näyttelytiloja, ja taiteellisia teoksia alettiin systemaattisesti kaupallistaa. Tällaisen yleisnäkymän muotoutuminen oli Costa Rican hyvinvointivaltion ansiota; ilman valtion puuttumista maan kulttuurinen kehitys olisi ollut hitaampaa ja heikompaa. Vuodesta 1950 alkaen maassa käynnistyi sarja taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia muutoksia, jotka mahdollistivat sellaisten kulttuuripoliittisten ratkaisujen toimeenpanot, joiden avulla valtio edesauttoi muun muassa museoiden, taidekilpailujen, palkintojen ja julkisten kokoelmien syntymistä. Näin valtion kulttuuripolitiikasta tuli maan kulttuurielämän ja erityisesti taidemarkkinoiden veturi. Toisin sanoen Costa Rican hyvinvointivaltio sementoi ensisijaisen alustan maan kulttuurielämälle ja taiteen kaupallistumiselle. Käsillä oleva tutkimus keskittyy tarkastelemaan tätä tärkeintä kasvualustaa, joka loi edellytykset maan taidemarkkinoiden kukoistukselle. Tässä taidemarkkinoiden rakentumista selvittävässä tutkimusprosessissa hyödynnettiin Costa Rican Colección de Leyes, decretos, acuerdos y resoluciones -lakikokoelmaa sekä virallista La Gaceta-julkaisua. Lisäksi käytettiin lähteinä muita tietokantoja, kuten Costa Rican lakitietoarkistoa (Sistema Costarricense de Información Jurídica). Costa Rican Taidemuseossa (El Museo de Arte Costarricense, MAC) säilytetään myös albumeita, arkistoja, asiakirjoja ja tietokantoja, jotka olivat ainutlaatuisen tärkeitä maan kulttuurielämän määrittämiseksi; toisin sanoen esimerkiksi kansallisten ja ulkomaisten taiteilijoiden, valtionkokoelmien, näyttelyiden, palkintojen, kilpailujen, taidearvostelujen, kommenttien ja huutokauppojen identifioimiseksi. Näiden asiakirjojen pohjalta laadittiin tietokantoja tutkimuksen kohteena olevan informaation käsittelemiseksi. Muita käytettyjä tietolähteitä olivat Kansallisen Vakuutusinstituutin, Costa Rican Keskuspankin, Costa Rican Sosiaaliturvarahaston sekä Nykytaiteen ja -muotoilun Museon katalogit.
Subject: art history
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
zavaleta_ochoa_thesis.pdf 2.322Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record