Vihreä talous ja vihreät työt. Ekoinnovaatiot ja työperäiset riskitekijät

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38720

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY22_2012_VihreaTalous_web.pdf 1014.Kb PDF View/Open
Title: Vihreä talous ja vihreät työt. Ekoinnovaatiot ja työperäiset riskitekijät
Author: Honkasalo, Antero
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2012
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 22/2012
ISBN: 978-952-11-4036-5
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38720
Abstract: Selvityksessä tarkastellaan vihreästä taloudesta ja vihreistä töistä käytyä keskustelua kansainvälisissä järjestöissä (OECD, EU, UNEP) sekä Suomen talouden vihreää rakennemuutosta ja niitä ilmastonmuuton hillintää tehostavia teknologioita, joiden voidaan odottaa tulevan otetuksi käyttöön vuoteen 2050 mennessä. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, miten kansalaisten riskikäsitykset ja niiden kehitys vaikuttavat ilmastopoliittisten toimien yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen.Tältä pohjalta arvioidaan, miten työ ja työolosuhteet tulevat muuttumaan. Vihreät talouden ja työn raportit suhtautuvat yleensä hyvin positiivisesti mahdollisuuteen luoda ympäristöpolitiikan avulla uusia työpaikkoja. Työllisyysvaikutukset voivat kuitenkin lopulta osoittautua vähäisemmiksi kuin rohkeimmissa ennusteissa on arvioitu. Energiantuotannossa tarvitaan vähän työvoimaa kansantalouden mittakaavassa, vaikka energia tuotettaisiinkin lähinnä uusiutuvista energialähteistä. Suuremman vaikutuksen työvoimaan tuo kulutuksen muuttaminen vähähiiliseksi. Tällöin vaikutetaan aloihin, joiden työllistävä vaikutus on suuri kuten rakentaminen, liikenne ja koko elintarviketuotanto. Työn muutosta ilmastopolitiikan vaatimusten kiristyessä tuleekin käsitellä tuotannon muutoksen ohella myös kulutuksen näkökulmasta.
Subject: talous
talouskasvu
ympäristötalous
rakennemuutos
taloudellinen ohjaus
kestävä kehitys
degrowth-ajattelu
vihreä talous
ilmastonmuutokset
teknologinen kehitys
ympäristöteknologia
ekotehokkuus
innovaatiot
työ
työolot
skenaariot


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record