Entistä Keminkylää: Savukosken kulttuuriympäristöohjelma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38791

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_20_2012.pdf 9.012Mb PDF View/Open
Title: Entistä Keminkylää: Savukosken kulttuuriympäristöohjelma
Author: Elo, Tiina; Seppälä, Sirkka-Liisa
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2012
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 20/2012
ISBN: 978-952-11-4031-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38791
Abstract: Savukosken kulttuuriympäristöohjelmassa luodaan katsaus kunnan kulttuuriympäristön historialliseen kehitykseen ja esitellään perustiedot rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön nykytilanteesta. Ohjelmatyön päämääränä on tarjota tietoa kaavoituksen ja muun suunnittelun välineeksi sekä vahvistaa asukkaiden paikallisidentiteettiä ja tietoisuutta omasta ympäristöstään. Kirja toimii niin ympäristöhoidon opaskirjana, kotiseudun lukukirjana kuin Savukosken kunnan arvokkaiden kulttuuriympäristökohteiden tietopankkina. Savukosken kulttuuriympäristöohjelma on tehty Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen alueidenkäyttöyksikön hallinnoiman Lapin kulttuuriympäristöohjelma -hankkeen toimesta yhteistyössä Savukosken kunnan kanssa. Hankkeen on rahoittanut EU:n aluekehitysrahasto EAKR siihen liittyvine kansallisine rahoituksineen.
Subject: kulttuuriympäristö
kulttuurimaisema
perinnemaisema
maisemanhoito
ympäristönhoito
ohjelmat
rakennushistoria
rakennusperintö
rakennussuojelu
arkeologia
muinaisjäännökset
asutushistoria
paikallishistoriat
historia
Savukoski
Lappi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record