Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38794

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY49_2006_Kansa ... aaleja_koskeva_ohjelma.pdf 804.8Kb PDF View/Open
Title: Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 49/2006
ISBN: 952-11-2438-5
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38794
Abstract: Vuoden 2003 hallitusohjelmassa edellytettiin, että Suomessa valmistellaan kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma, jossa korostetaan varovaisuusperiaatetta uusien tuotteiden mahdollisten ennakoimattomien haittavaikutusten minimoimiseksi. Ympäristöministeriö asetti ohjelman valmistelua varten ohjausryhmän, jonka työn tavoitteeksi asetettiin muodostaa Suomen oloista lähtevä käsitys kansallisen kemikaalivalvonnan tavoitteista ottaen huomioon Euroopan yhteisön lainsäädäntö, erityisesti kemikaaleja koskevan yhteisötason asetuksen (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals eli REACH-asetus) valmistelu. Kemikaaliohjelman yleinen päämäärä on toteuttaa Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa sovittua tavoitetta siten, että kemikaalit eivät aiheuta Suomessa merkittävää terveys- ja ympäristöhaittaa vuonna 2020. Kansallisessa kemikaaliohjelmassa on otettu huomioon kemikaalien aiheuttama haitta yksittäiselle kuluttajalle, kansanterveydelle, työntekijöiden terveydelle ja ympäristölle kemikaalin koko elinkaaren aikana. Kemikaaliohjelman tavoitteiden saavuttamisen seuranta ja eri toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi suunnitellaan ohjelman väliarvioinnin yhteydessä 2011.
Subject: kemikaalit
vaaralliset aineet
ympäristönsuojelu
terveydensuojelu
ympäristöterveys
työsuojelu
terveysriskit
ympäristöhaitat
riskinarviointi
riskienhallinta
valvonta
ohjelmat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record