Yleisen hätänumeron 112 saavutettavuus – kuurojen ja huonokuuloisten perus-­ ja ihmisoikeuksien toteutuminen

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062830
Title: Yleisen hätänumeron 112 saavutettavuus – kuurojen ja huonokuuloisten perus-­ ja ihmisoikeuksien toteutuminen
Author: Tupi, Eeva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062830
http://hdl.handle.net/10138/38982
Thesis level: master's thesis
Abstract: Yleiseen hätänumeroon 112 ei ole mahdollista tehdä hätäilmoitusta tekstiviestillä. Jokaisella hätäkeskuksella on oma matkapuhelinnumero, johon voi lähettää hätätekstiviestin. Tällä hetkellä numerot eivät ole julkisesti saatavilla, vaan niitä jaetaan vammaisjärjestöjen välityksellä kuuroille ja huonokuuloisille.   Tässä työssä tutkitaan, toteutuvatko kuurojen ja huonokuuloisten perus- ja ihmisoikeudet hätäpalvelujen saatavuuden näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko julkinen valta turvannut perus- ja ihmisoikeuksista yhdenvertaisuuden, oikeuden elämään sekä henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja terveyteen riittävälle tasolle, kun lähtökohtana on hätäpalvelujen saatavuus.   Hätätekstiviestijärjestelmän saavutettavuuden oikeudellisia ulottuvuuksia on tässä tutkimuksessa pyritty selvittämään käyttämällä lainopin metodia. Perus- ja ihmisoikeuksiin pohjautuvaa arvoperusteista tulkintatapaa käyttämällä systematisoidaan hätäpalvelujen saavutettavuutta koskevaa oikeusnormistoa. Lainopin lisäksi tutkimuksessa käytetään oikeussosiologian metodia, jossa tarkastellaan yhteiskunnan ja oikeuden välistä vuorovaikutussuhdetta. Kuurojen ja huonokuuloisten saavutettavissa olevien hätäpalvelujen nykytilannetta ja kehittämistyötä arvioidaan sekä oikeusnormien että yhteiskunnan käytäntöjen kannalta.   Tutkielmassa on päädytty siihen, ettei monimutkaisille ja hätäkeskuskohtaisille hätätekstiviestinumeroille eikä niiden salassapidolle ole oikeudellisia perusteita. Kuurojen ja huonokuuloisten perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet nykykäytännössä. 112-hätätekstiviestipalvelun suunnitellaan tulevan käyttöön vuonna 2015. Syynä lykkääntymiseen on ollut muun muassa ilkivallan pelko. 112-hätätekstiviestipalvelussa tullaan mahdollisesti edellyttämään rekisteröitymistä, mikä ei edistä yhdenvertaisuuden toteutumista kuurojen ja huonokuuloisten sekä toisaalta valtaväestön välillä. Kuurojen hätäpalvelujen kehittämisessä tulisi huomioida viittomakielisten kielellisten oikeuksien toteutuminen, mikä tarkoittaa hätäilmoituksen tekomahdollisuutta viittomakielellä. Hätäpalvelujen saavutettavuutta ei ole julkisen vallan toiminnassa osattu tarkastella perusoikeusnäkökulmasta.
Discipline: Constitutional law
Valtiosääntöoikeus
Statsförfattningsrätt


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tutkielma.pdf 579.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record