Lisäveden johtamisen vaikutus Pien-Saimaan vedenlaatuun: Coherens-malliarvio

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/39024

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_6_2013.pdf 20.12Mb PDF View/Open
Title: Lisäveden johtamisen vaikutus Pien-Saimaan vedenlaatuun: Coherens-malliarvio
Author: Liukko, Ninni; Huttula, Timo
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2013-05-06
Belongs to series: Suomen ympäristö 6/2013
ISBN: 978-952-11-4166-9
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/39024
Abstract: Suomen ympäristökeskus teki Pien-Saimaan alueelle Coherens-mallisovelluksen, jolla simuloitiin vaihtoehtoisia pumppaustilanteita avovesikaudella 2010 ja jaksolla 2001-2006. Mallin virtaus- ja vedenlaatuosat antoivat avovesikauden 2010 tilanteessa tyydyttäviä tuloksia verrattuna havaintoihin. Jaksolla 2001-2006 käytettiin alueelle sisään tulevasta kuormituksesta vain karkeita arvioita, joten malli ja havainnot eivät vastaa toisiaan yhtä hyvin kuin avovesikauden 2010 tilanteessa. Pitkäaikaiset laskennat nykytilanteesta ja yhdestä pumppausratkaisusta tukevat kuitenkin avovesikaudelta 2010 saatuja tuloksia. Avovesikauden 2010 tulosten perusteella vaihtoehto VE5D, jossa Kopinsalmessa virtausta kiihdytetään pumppaamalla vettä etelään 20 m3/s ja Kivisalmessa etelään 10 m3/s, vaikuttaa lasketuista vaihtoehdoista parhaalta parantamaan Maaveden, Riutanselän ja Sunisenselän vedenvaihtoa. Tällä pumppausvaihtoehdolla myös kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet vähenevät eniten Taipalsaarentien länsipuolella ja Maavedellä mallitulosten mukaan. Taipalsaarentien itäpuolella Niemisenselän eteläosassa ainepitoisuudet kuitenkin kasvavat hieman sekä avovesikauden 2010 että jakson 2001-2006 mallitulosten mukaan.
Subject (ysa): järvet
vedenlaatu
kiintoaines
ravinteet
vesistöjen kunnostus
virtaus
mallit
Saimaa


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record