Lievän pahoinpitelyn syyteoikeuden muutoksen merkitys naisiin kohdistuvaan parisuhdeväkivaltaan puuttumisessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062917
Title: Lievän pahoinpitelyn syyteoikeuden muutoksen merkitys naisiin kohdistuvaan parisuhdeväkivaltaan puuttumisessa
Author: Myllynen, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062917
http://hdl.handle.net/10138/39443
Thesis level: master's thesis
Discipline: Criminal law
Rikosoikeus
Straffrätt
Abstract: Tutkielma käsittelee lievän pahoinpitelyn syyteoikeuden muutosta naisiin kohdistuvaan parisuhdeväkivaltaan puuttumisen näkökulmasta. Tutkielmassa kartoitetaan sitä, mikä on syyteoikeuden muutoksen merkitys parisuhdeväkivaltaan puuttumisen tehostamisessa. Tutkimuskysymyksiä ovatkin, mitä muutokselle asetetut tavoitteet vaativat toteutuakseen ja mitkä ovat muutoksen mahdollisia ongelmakohtia. Tutkielmassa kulkevat rinnakkain yleinen kriminaalipolitiikan tämänhetkistä tilaa kartoittava näkökulma ja erityinen näkökulma, josta käsin perehdytään syyteoikeuden muutokseen. Tutkielman alkuosassa pyritään hahmottamaan Suomen parisuhdeväkivaltaan puuttumiseen valitsemaa kriminaalipoliittista linjausta. Tämän vuoksi tutkielmassa myös tarkastellaan parisuhdeväkivaltaan puuttumisen lainsäädäntökehitystä ja sitä mitä vaatimuksia kansainväliset ja eurooppalaiset sopimukset voivat puuttumiselle asettaa. Tutkielman jälkimmäinen osa keskittyy lievän pahoinpitelyn syyteoikeuden muutoksen taustan ja tarkoituksen tutkimiseen. Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti lainvalmistelun materiaalia ja siinä listattuja uudistukselle asetettuja tavoitteita. Tarkastelun kohteena on myös se, millaiset seikat vaikuttavat muutoksella tavoiteltujen yleis- ja erityispreventiivisten vaikutusten toteutumiseen. Rangaistusjärjestelmän käytöstä tehtävillä poikkeuksilla voi olla preventiivisiä vaikutuksia heikentävä merkitys. Tutkielmassa pyritään antamaan kuva siitä, millä tavalla esimerkiksi seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen voi vaikuttaa preventiivisten vaikutusten toteutumiseen. Tutkielmassa keskitytäänkin siihen, mikä merkitys syyttäjien toiminnalla voi olla syyteoikeuden muutoksen tavoitteiden toteutumisen kannalta. Tätä kartoitetaan tutkimalla sitä, millaista tietoa seuraamusluonteisen syyttämättä jättämisen käytöstä voidaan saada ja millaisiin seikkoihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota parisuhdeväkivallan kohdalla. Syyteoikeuden muutoksen tarkoitus on osoittaa lähisuhdeväkivaltana tapahtuneiden tekojen erityinen moitittavuus. Tämän tulisi näkyä myös todellisuudessa seuraamusluonteisen syyttämättä jättämisen käytössä tiukentuneina arviointikriteereinä. Seuraamusluonteisen syyttämättä jättämisen käyttämistä havainnollistetaan tämän vuoksi tutkielmassa myös syyttäjille lähetetyn kyselyn avulla. Empiirisen osion avulla saadaan tietoa syyteoikeuden vaikutuksista käytännön työssä. Syyttäjät ovatkin kyselyssä ottaneet kantaa siihen, näkyykö arviointikriteerien tiukentuminen heidän työssään. Kyselyn avulla saadaan lisätietoa myös siitä, millaiset seikat aiheuttavat edelleen ongelmia parisuhdeväkivallan tapauksissa. Tutkielmassa pyritään antamaan myös ehdotuksia siitä, millä tavalla syyteoikeuden muutoksen merkitystä voitaisiin vielä tehostaa naisiin kohdistuvaan parisuhdeväkivaltaan puuttumisessa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record