Saprotrophic growth of Heterobasidion parviporum on spruce wood (Picea abies) in mineral soil, drained and undrained mire

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212046
Title: Saprotrophic growth of Heterobasidion parviporum on spruce wood (Picea abies) in mineral soil, drained and undrained mire
Alternative title: Kuusenjuurikäävän (Heterobasidion parviporum) saprotrofinen kasvu kuusen puulla (Picea abies) kivennäismaalla, kuivatetulla suolla ja luonnontilaisella suolla
Author: Rainio, Pauli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212046
http://hdl.handle.net/10138/39608
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skoglig ekologi och resurshushållning
Forest Ecology and Management
Metsien ekologia ja käyttö
Abstract: In Norway spruce (Picea abies) dominated mineral soil sites, the polypore Heterobasidion parviporum often causes severe decay problems (butt rot, root rot). Not much is however known on the ability of H. parviporum to cause decay losses in peatland. The purpose of this study was to answer some fundamental question: 1) Is H. parviporum able to cause decay losses in drained mires? 2) Is there an effect of other soil microbes during saprotrophic growth of Heterobasidion on peat soil? 3) What are the potential inhibitory effects of microbes inhabiting peat soil on growth of Heterobasidion? For the decay study, wood discs (P. abies) in mesh bags were buried at the different forest sites; mineral soil and peatlands (including drained mire and undrained mire). The amount of weight loss was documented after four months. The study was repeated in vitro by autoclaving soil samples from these sites together with wood discs followed by inoculation with H. parviporum. On mineral soil, H. parviporum decayed spruce (P. abies) wood disc much more than on non-drained pristine mire. On drained (ditched) mire, no significant difference in the weight loss was observed. H. parviporum grew significantly more on the sterilized soil and decayed more wood, compared to non-sterilized soil. The results suggested that secreted metabolites in the unsterilized soil may be able to significantly suppress saprotrophic growth of H. parviporum. In the fungal growth inhibition experiment, water- and acetone-soluble substances were extracted from the soil with acetone and water. No fungal growth inhibiting substances were detected from the various peat soils or mineral soils.Kuusivaltaisilla (Picea abies) kivennäismailla erityisesti kuusenjuurikääpä Heterobasidion parviporum aiheuttaa usein vakavia laho-ongelmia (kuusentyvilaho, juurilaho, maannousema). Kuusenjuurikäävän aiheuttamista lahomenetyksistä turvemaiden osalta ei paljon tiedetä. Tutkimuksen päätarkoituksena oli vastata kysymyksiin: 1) Voiko H. parviporum aiheuttaa lahomenetyksiä kuivatetuilla suometsäalueilla? 2) Onko maassa olevilla muilla mikrobeilla vaikutusta kuusenjuurikäävälle saprotrofisen kasvun aikana turvetta sisältävillä mailla? 3) Millaisia mahdollisia inhibointi-vaikutuksia turpeessa olevilla mikrobeilla on kuusenjuurikäävän kasvuun? Lahotustutkimusta varten puukappaleet (P. abies) haudattiin verkkopusseissa erityyppisiin kasvupaikkoihin; kivennäismaa ja turvemaat, sisältäen ojitetun suon ja luonnontilaisen suon. Puun painohäviön määrä mitattiin neljän kuukauden jälkeen. Tutkimus toistettiin laboratorio olosuhteissa autoklaavikäsitellyillä kasvupaikkojen maanäytteillä puun kanssa, jotka inokuloitiin H. parviporum sienellä. Kivennäismaalla H. parviporum lahotti kuusta (P. abies) enemmän kuin luonnontilaisella suolla (ojittamaton). Kuivatetulla suolla (ojitettu) puun painohäviössä ei havaittu merkitseviä eroja. Kuusenjuurikääpä kasvoi merkittävästi enemmän steriloidussa maassa sekä lahotti enemmän puuta, verrattuna ei-steriloituun maahan. Tulosten perusteella maan mikrobeiden erittämät aineenvaihduntatuotteet ei-steriloidussa maassa saattavat merkittävästi vähentää kuusenjuurikäävän (H. parviporum) saprotrofista kasvua. Sienten kasvun inhiboimis-kokeessa maanäytteistä erotettiin veden ja asetonin avulla vesi- ja asetoni-liukoisia yhdisteitä. Erityyppisten kasvupaikkojen maasta ei löytynyt sienten kasvua inhiboivia yhdisteitä.
Subject: Heterobasidion
H. parviporum
peat
decomposition
mire
spruce
Picea abies


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Masterthesis_Rainio_P.pdf 1.940Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record