Kaksipuoliset markkinat : Verkostovaikutukset kaksipuolisten alustojen kilpailussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272432
Title: Kaksipuoliset markkinat : Verkostovaikutukset kaksipuolisten alustojen kilpailussa
Author: Makkonen, Matias
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272432
http://hdl.handle.net/10138/39866
Thesis level: master's thesis
Discipline: Economics
Taloustiede
Ekonomi
Abstract: Kaksipuoliset markkinat ovat taloustieteellisessä tutkimuksessa suhteellisen uusi tutkimuksen haara. Tutkimuksessa selvitetään kaksipuolisten markkinoiden teoriaa ja analysoidaan kokonaisvaltaisesti kaksipuolisten markkinoiden dynamiikkaa sekä verkostovaikutuksiin liittyviä markkinoiden ilmiöitä. Kaksipuolisilla markkinoilla kaksipuoliset alustat yhdistävät markkinoiden kaksi ryhmää vuorovaikutukseen. Näiden ryhmien – kuluttajaryhmän ja tuottajaryhmän – vuorovaikutukseen liittyy positiivisia verkostovaikutuksia. Kaksipuolisen alustan rooli markkinoilla on vähentää ryhmien väliseen vuorovaikutukseen liittyviä etsintä- ja transaktiokustannuksia sekä sisäistää hinnoittelullaan ryhmien väliset verkostoulkoisvaikutukset. Kaksipuolisten alustojen hinnoittelu noudattaa verkostovaikutusten takia monimutkaisempaa hinnoittelustrategiaa verrattuna perinteisiin markkinoihin, koska ryhmien kysynnät ovat riippuvaisia toisistaan. Kaksipuolinen alusta asettaa ryhmäkohtaiset hinnat ottamalla huomioon kokonaistuotot markkinoiden molemmin puolin. Kaksisuuntaisilla markkinoilla ilmenee 'hajota ja hallitse' -strategioita, joissa toinen ryhmä hinnoitellaan alle marginaalikustannusten ja alusta kerää kaikki tuotot markkinoiden toiselta ryhmältä. Mitä joustavampi ryhmän kysyntä on, tai mitä suurempia verkostovaikutuksia ryhmä aiheuttaa toiselle ryhmälle, sitä alhaisemman hinnan ryhmän kohtaa. Odotukset ovat ratkaisevia kaksipuolisen alustan kannalta. Kaksipuolisten markkinoiden kysyntä muodostuu odotusten dynamiikan mukaan. Tutkimuksessa on osoitettu Economideksen & Tågin (2006) sekä Evans & Schmalenseen (2010) tutkimusten mallien mukaan, miten ryhmät sopeuttavat omaa kysyntäänsä odotustensa tai havaintojensa mukaan. Tutkimuksessa osoitetaan, miten kaksipuolisille markkinoille muodostuu täyttyneiden odotusten tasapaino. Tutkimuksessa osoitetaan myös, että kaksipuolinen alusta kohtaa kysynnän 'muna vai kana' -ongelman. Ennen kuin alustan kysyntä on asettunut täyttyneiden odotusten tasapainoon, alustan on ratkaistava, kumpi ryhmä saadaan houkuteltua alustalle ensin ilman toisen ryhmän läsnäoloa. Armstrongin (2006) kaksipuolisten alustojen kilpailumallin mukaan osoitetaan, miten kysynnän mittakaavaetujen takia kaksipuolisten alustojen monopolistisessa kilpailussa alustan tulee kokonaishyvinvoinnin kannalta asettaa molemmille ryhmille alle marginaalikustannukset alittavat hinnat. Mikäli negatiiviselle voitolle asetetaan rajoitteita, monopolistisille kaksipuolisille markkinoille voidaan määrittää Ramsey -hinnoittelu. Mallin avulla osoitetaan myös, että oligopolistisilla markkinoilla alustat painottavat hinnoittelussaan kaksinkertaisesti verkostovaikutuksia. Verkostovaikutukset johtavat intensiiviseen kilpailuun ryhmien agenteista. Tutkimuksessa osoitetaan, miten kaksipuoliset alustat pyrkivät vähentämään verkostovaikutusten kilpailua kiristävää vaikutusta käytön määrään perustuvalla hinnoittelulla. Tämän lisäksi tutkimuksessa osoitetaan, että ryhmien agenttien usean alustan käyttöä rajoittavat oletukset vaikuttavat merkittävällä tavalla kilpailun tasapainoon ja markkinoiden voimasuhteisiin. Verkostovaikutusten vallitessa kaksipuolisten alustojen kilpailun tasapainon kannalta oleellisimmiksi muuttujiksi muodostuu verkostovaikutusten taso, alustojen monikäytön taso, agenttien heterogeenisuus, maksuperuste sekä markkinoiden kilpailun rakenne. Lähteet: Armstrong, M., 2006. Competition in Two-Sided Markets. The RAND Journal of Economics, 37, 668–691. Evans, D.S., Schmalensee, R., 2010. Failure to Launch: Critical Mass in Platform Businesses. Review of Network Economics, 9, 1 - 26. Economides, N., Tåg, J., 2012. Network neutrality on the Internet: A two-sided market analysis. Information Economics & Policy, 24, 91 - 104.
Subject: kaksipuoliset markkinat
verkostovaikutukset
kaksipuoliset alustat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu tutkielma.pdf 1.719Mb PDF View/Open
Pro gradu -tutkielma.pdf 1.719Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record