Dietary total antioxidant capacity in relation to overall cancer incidence in a French cohort study

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212093
Title: Dietary total antioxidant capacity in relation to overall cancer incidence in a French cohort study
Alternative title: Ruokavalion kokonaisantioksidanttikapasiteetin yhteys syöpäriskiin ranskalaisessa kohorttitutkimuksessa
Author: Kangas, Suvi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212093
http://hdl.handle.net/10138/40704
Thesis level: master's thesis
Discipline: Näringslära
Nutrition
Ravitsemustiede
Abstract: Background: Cancer is the leading cause of death worldwide, claiming 7.6 million lives a year. Five behavioural factors have been recognised to be responsible for 30 % of the disease burden. Among them is low fruit and vegetable consumption. Fruit and vegetable consumption has been inversely associated with cancer risk but the mechanisms behind this effect are still largely debated. Dietary antioxidants present in large quantities in plant foods have been hypothesised to contribute to this protection. Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between dietary total antioxidant capacity (TAC) and overall cancer incidence. This was done applying a new antioxidant measurement that reflects the whole set of direct antioxidant reducers (vitamin C, alpha-tocopherol, carotenoids and flavonoids) present in diet. The average TAC intake levels of the participants were assessed and the main dietary contributors to the TAC scores were examined. Subjects: Study subjects included 67 634 middle aged French women participating in an on-going prospective cohort study called E3N. Their dietary assessment was made between June 1993 and July 1995 using a semi-quantitative food frequency questionnaire able to quantitatively and qualitatively assess the average daily intake of 208 different foods, recipes and beverages. Cancer cases were self-reported and validated against medical records. The follow up of the participants ended in May 2008. Methods: Four different total antioxidant capacity scores were created using two different TAC methods, the ferric reducing ability parameter (FRAP) and the total radical-trapping antioxidant parameter (TRAP), and including or excluding coffee from the dietary TAC calculation. Coffee exclusion was justified with the fact that it is the largest contributor to the dietary TAC intake, and because of its association with some negative lifestyle behaviours, it can act as a confounder even if adjustments are made. Statistical analyses for cancer risk according to dietary TAC intake were made using Cox proportional hazards model adjusting for energy intake without alcohol, tobacco smoking, alcohol intake, BMI, physical activity level, educational background, region of residence and family history of cancer. Results: When coffee was included in the dietary TAC scores a significant but modest increase in cancer risk was observed towards higher TAC intakes (p for trend < 0.05 for both FRAP and TRAP). On the contrary, when coffee was excluded from the TAC scores a significant although modest decrease in overall cancer risk was observed (p for trend = 0.016 for both FRAP and TRAP without coffee). In the indexes where coffee was included in the score it contributed up to 43 % and 76 % of total FRAP and TRAP scores respectively. After coffee the main contributors to dietary TAC intake were tea, wine, fruits, vegetables, fruit juice and chocolate. The mean daily intake of TAC was 20.5 mmol of FRAP and 20.2 TE of TRAP in the scores including coffee. When coffee was excluded from the scores, the mean intake levels dropped to 9.4 mmol and 4.9 TE. Conclusion: Dietary total antioxidant capacity was associated with a statistically significant but modest decrease in cancer incidence when intake of coffee, the main TAC source, was not taken into account. Coffee seems to be acting as a confounding factor since when it was included in the TAC scores, there was a small but statistically significant positive association with cancer risk. For future studies it would be crucial to standardise the TAC methods so that comparisons between studies could be made. On the other hand in vitro nature of the TAC methods should be kept in mind; a fact that challenges the interpretation of the results from the biological perspective.Tausta: Syöpä on maailman johtavin kuolinsyy ja vaatii vuosittain 7.6 miljoonan ihmisen hengen. Viiden elintapatekijän on arvioitu olevan vastuussa 30 %:sta tapauksista. Yksi näistä riskitekijöistä on vähäinen hedelmien ja kasvisten syönti. Hedelmien ja kasvisten on osoitettu suojaavan syövältä, mutta taustalla toimivia mekanismeja ei vielä kunnolla ymmärretä. Etenkin kasviravinnossa runsaasti esiintyvien antioksidanttien on epäilty mahdollisesti selittävän osittain tätä suojavaihkutusta. Tavoite: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, löytyykö ruokavalion kokonaisantioksidanttikapasiteetin (total antioxidant capacity = TAC) ja syöpäriskin väliltä yhteyttä. Tutkimuksessa käytettiin hyväksi uutta antioksidantti mittaria, joka pyrkii määrittämään kokonaisuudessaan ruokavalion sisältämät suorat antioksidanttipelkistäjät (C-vitamiini, alfa-tokoferoli, karotenoidit ja flavonoidit). Tutkittavien ruokavalion keskimääräinen TAC määritettiin, samoin kuin pääasialliset lähteet, joista ruokavalion TAC koostui. Aineisto: Tutkimusaineisto koostui 67 634:stä ranskalaisesta keski-ikäisestä naisesta, jotka osallistuivat edelleen käynnissä olevaan kohottitutkimukseen nimeltä E3N. Naisten ruuankäyttöä tutkittiin kesäkuusta 1993 heinäkuuhun 1995 käyttäen semikvantitatiivista ruoankäyttökyselylomaketta. Tämä lomake arvioi 208 eri ruoan, reseptin ja juoman päivittäistä käyttöä sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Syöpä vastemuuttujana perustui tutkittavien itseraportoimiin tapauksiin, jotka vahvistettiin potilastiedoista. Tutkittavien seuranta loppui toukokuussa 2008. Menetelmät:Työssä luotiin neljä eri TAC-indeksiä käyttäen kahta eri kokonaisantioksidanttikapasiteetti menetelmää (FRAP ja TRAP), jotka molemmat laskettiin sekä ilman kahvia sekä kahvin kanssa. Kahvin poisjättö voidaan perustella mm. sillä, että se oli ruokavalion tärkein TAC:n lähde, ja koska kahvi on yhteydessä moniin terveydelle epäedullisiin elintapatekijöihin, voi se toimia sekoittavana tekijänä jopa silloin, kun tätä on yritetty huomioida vakioimalla. Tilastolliset analyysit syöpäriskin ja ruokavalion TAC:n välisestä yhteydestä suoritettiin käyttämällä Coxin selviytymismallia ja vakioimalla energiansaannilla ilman alkoholia, tupakoinnilla, alkoholinkäytöllä, painoindeksillä, fyysisellä aktiivisuudella, koulutustaustalla, asuinpaikkakunnalla sekä perheen syöpätaustalla. Tulokset: Kun kahvi sisällytettiin TAC indekseihin, lisääntyi syöpäriski hieman, mitä suurempi ruokavalion kokonaisantioksidanttikapasiteetti oli (p trendille < 0.05 sekä FRAP:n että TRAP:n osalta). Sen sijaan, kun kahvi jäettiin pois TAC-indekseistä, syöpäriski pieneni, mitä suurempi ruokavalion kokonaisantioksidanttikapasiteetti oli (p trendille = 0.016 sekä FRAP:n että TRAP:n kohdalla ilman kahvia). Kahvi vastasi 43 % ja 76 % FRAP- ja TRAP-saannista. Kahvin jälkeen tärkeimmät TAC-lähteet olivat tee, viini, hedelmät, kasvikset, hedelmämehut sekä suklaa. Keskimääräinen päivittäinen TAC-saanti oli 20.5 mmol FRAP:lla määritettynä sekä 20.2 TE TRAP:lla määritettynä, kun kahvista saatu TAC otettiin mukaan. Kun kahvi jätettiin pois laskuista, TAC saannit putosivat 9.4 mmol:iin ja 4.9 TE:iin. Johtopäätökset: Ruokavalion kokonaisantioksidanttikapasiteetti oli käänteisesti yhteydessä syöpäriskiin, kun kahvi, ruokavalion tärkein TAC:n lähde, jätettiin pois TAC mittarista. Kahvi näyttäisi sekoittavan yhteyttä, sillä kun siitä saatu TAC laskettiin mukaan idekseihin nähtiin syöpäriskin lisääntyvän TAC:n myötä. Tulevia tutkimuksia varten olisi tärkeää, että TAC menetelmät standardoitaisiin, jotta tutkimusten välinen vertailu helpottuisi. Toisaalta mielessä täytyy aina pitää TAC menetelmien in vitro luonne, joka asettaa haasteita tulosten tulkinnalle biologisten mekanismien kannalta.
Subject: total antioxidant capacity
TAC
FRAP
TRAP
cancer incidence
antioxidant
kokonaisantioksidanttikapasiteetti
syöpäriski
antioksidantti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KANGAS_Masters_thesis_FINAL.pdf 1.498Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record