Torjunta-aineiden esiintyminen pohjavedessä - väliraportti

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/40890

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEmo_299.pdf 4.991Mb PDF View/Open
Title: Torjunta-aineiden esiintyminen pohjavedessä - väliraportti
Other contributor: Gustafsson, Juhani
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2004
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen moniste 299
ISBN: 952-11-1677-3
ISSN: 1455-0792
URI: http://hdl.handle.net/10138/40890
Abstract: Torjunta-aineiden aiheuttamia pohjaveden pilaantumistapauksia tunnetaan Suomessa vain muutamia. Toisaalta torjunta-aineiden säännöllistä pohjavesiseurantaa ei ole tehty. Torjunta-aineiden rekisteröinnin jälkeen ei myöskään edellytetä näiden aineiden seurantaa pohjavesissä. Tutkimus keskittyi vuosina 2002 ja 2003 Ensimmäisen Salpausselän pohjavesialueilla sijaitseville vedenottamoille. Selvityksessä oli mukana yhteensä 107 näytteenottopistettä, joista vedenottamoita oli 46 ja vedenottamoiden yksittäisiä kaivoja 60. Näytteitä otettiin myös yhdestä lähteestä. Kyseisistä näytteenottopisteistä otettiin yhteensä 127 näytettä, joista 58 oli vedenottamoilta ja 67 vedenottamoiden yksittäisistä kaivoista, lähteestä otettiin kaksi näytettä. Pohjavedestä todettiin yhteensä kymmentä eri torjunta-ainetta tai niiden hajoamistuotetta. Yhteensä 61 näytteessä (48%) ja 44 havaintopisteissä (41%) todettiin yhtä tai useampaa torjunta-ainetta tai niiden hajoamistuotteita. Kymmenessä havaintopisteessä ja 14 näytteessä kaikki todetut torjuntaainepitoisuudet olivat alle määritysrajan suuruisia. Talousvedelle asetetun raja-arvon (0,1 µg/l) ylittäviä pitoisuuksia todettiin yhteensä 16 näytteessä ja 13 havaintopisteessä. Torjunta-aineiden summalle asetetun raja-arvon (0,5 µg/l) ylittäviä näytteitä oli viisi.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record