Onko terapiamuodolla merkitystä ADHD-aikuisten kuntoutuksessa? : Hypnoterapian ja kognitiivis-behavioraalisen lyhytterapian hyödyn seuranta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201310036475
Title: Onko terapiamuodolla merkitystä ADHD-aikuisten kuntoutuksessa? : Hypnoterapian ja kognitiivis-behavioraalisen lyhytterapian hyödyn seuranta
Author: Hiltunen, Seppo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201310036475
http://hdl.handle.net/10138/40932
Thesis level: master's thesis
Abstract: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a developmental neurobiological disorder, which emerges in childhood and often continues into adulthood. The need for psychological interventions is widely recognized, since pharmacotherapy does not help all adults with ADHD or residual symptoms still remains with medication. In the psychological interventions for adults with ADHD, it is focused to develop compensatory strategies and to alter dysfunctional thoughts and attitudes, which may maintain the ADHD symptoms. A six month follow up data was analyzed from individual rehabilitation with cognitive hypnotherapy (CH, n = 8) and cognitive behavioral therapy (CBT, n = 9). Both therapy interventions consisted of 10 weekly sessions. At follow-up, the benefits of the rehabilitations, measured by self-reported ADHD symptom scales (BADDS, SCL-16) and other psychiatric symptom scales (SCL-90, BDI-II), remained better in the CH group than in the CBT group. In the CBT group, ADHD symptoms and other psychiatric symptoms increased towards the pre-treatment level during the last three month period of the follow-up. In the CH group, both ADHD symptoms and other psychiatric symptoms remained at decreased level or even continued to decrease during the follow-up. The latter happened with ADHD symptoms measured by SCL-16 in the CH group. At follow up, the CH and the CBT groups differed from each other in general psychological well-being (SCL-90), anxiety (SCL-90 anxiety) and depression (BDI-II), and almost differed statistically in ADHD symptoms (SCL-16) for the favor of the CH. Independent clinical evaluations also supported the results. The current literature does not give any direct answer why the benefits of CH remained better than the benefits of CBT. The current assumption is that the CBT is the best psychological treatment for adults with ADHD. However, there exists only one randomized controlled study for applying CH for adults with ADHD and the current study is the follow-up for that. There is an increasing evidence for the effectiveness of hypnotherapy in many disorders, but the mechanisms of the hypnosis are still quite unknown. The deep relaxation with CH may decrease the ADHD hyperactivity symptoms. CH may also decrease affect regulation problems and may strengthen new positive thoughts and attitudes better than CBT do. Also, the use of the hypnosis may reinforce the therapeutic relationship. The generalization of the results and the clarification of the influence mechanisms of the hypnosis require further studies.Tarkkaavuushäiriö tai virallisemmin aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder) on kehityksellinen neurobiologinen häiriö, joka usein jatkuu aikuisuuteen asti. Tarkkaavuushäiriön psykologisille kuntoutusmuodoille on tarvetta, sillä ADHD:n lääkityshoito ei auta kaikkia häiriöstä kärsiviä. Psykologisilla kuntoutusmuodoilla pyritään ottamaan käyttöön parempia yksilöllisiä selviytymiskeinoja tarkkaavuushäiriön tuomiin vaikeuksiin ja vaikuttamaan elämän aikana kehittyneisiin negatiivisiin uskomuksiin ja ajattelumalleihin. Tässä tutkimuksessa analysoitiin kuuden kuukauden seuranta-aineisto ADHD-aikuisten kontrolloiduista kymmenen tapaamiskerran yksilökuntoutuksista, joissa kuntoutusmuotoina käytettiin hypnoterapiaa ja kognitiivis-behavioraalista lyhytterapiaa. Seurannassa kuntoutushyödyt säilyvät molemmissa ryhmissä tarkkaavuushäiriön oireilla arvioituna, kuitenkin hypnoterapiaryhmässä (n = 8) kognitiivis-behavioraalista lyhytterapiaryhmää (n = 9) paremmin. Seurannan jälkimmäisellä kolmen kuukauden jaksolla itsearvioidut tarkkaavuushäiriön oireet ja itsearvioidut psykiatriset oireet palautuivat kohti lähtötasoaan kognitiivis-behavioraalisessa lyhytterapiaryhmässä, kun taas hypnoterapiaryhmässä oireiden palautumista ei tapahtunut. Kuntoutusryhmät erosivat seurannassa toisistaan hypnoterapiaryhmän eduksi yleisessä psyykkisessä hyvinvoinnissa, ahdistuneisuudessa ja masentuneisuudessa, ja erosivat tilastollisesti viitteellisesti toisistaan tarkkaavuushäiriön oireiden määrässä. Hypnoterapian hyödyn parempaan pysyvyyteen kognitiivis-behavioraaliseen lyhytterapiaan verrattuna ei löydy suoraan vastausta kirjallisuudesta. Toistaiseksi on vallinnut käsitys, että kognitiivis-behavioraalinen terapia on paras psykologinen kuntoutusmuoto tarkkaavuushäiriöstä kärsivälle aikuiselle. Hypnoterapiasta on kuitenkin vain yksi kontrolloitu tutkimus, jonka aineistoon tämäkin tutkielma perustuu. Hypnoterapian vaikuttavuudesta on näyttöä monien häiriöiden hoidossa, mutta hypnoosin vaikutusmekanismit ovat edelleen suurelta osin tuntemattomia. Tarkkaavuushäiriön kuntoutuksessa hypnoterapian avulla saavutettu syvä rentoutuminen voi vähentää ylivilkkautta. Hypnoterapia voi vähentää tunteidensäätelyn vaikeuksia ja vahvistaa uusia positiivisia uskomuksia ja ajattelumalleja kognitiivis-behavioraalista lyhytterapiaa paremmin. Hypnoosin käyttö voi myös vahvistaa terapiasuhdetta. Vaikutusmekanismien tarkempi selvittäminen vaatii lisätutkimuksia, samoin kuin tulosten yleistettävyys pienten ryhmäkokojen takia.
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
onkotera.pdf 759.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record