Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41528

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OH2_2013_Turvet ... nsuojeluohje_FINAL_web.pdf 4.246Mb PDF View/Open
Title: Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 19.6.2013
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2013
ISBN: 978-952-11-4198-0
ISSN: 1796-1653
URI: http://hdl.handle.net/10138/41528
Abstract: Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen tavoitteena on tehostaa turvetuotannon ympäristönsuojelua ja vähentää tuotannon aiheuttamia ympäristöhaittoja. Sillä edistetään lainsäädännössä ja valtioneuvoston ohjelmissa asetettujen turvetuotannon ympäristötavoitteiden toteutumista yhdenmukaisin menettelyin ja tulkinnoin. Ohjeen lähtökohtana ovat voimassa olevat säädökset. Ohje antaa ajantasaista tietoa turvetuotannon hyvistä ympäristönsuojelukäytännöistä, erityisesti vesiensuojelussa, mutta myös melu- ja pölyhaittojen vähentämisessä. Se on tarkoitettu helpottamaan toiminnanharjoittajien, lupaviranomaisten ja toiminnan valvojien työtä. Ohje ei ole oikeudellisesti sitova, ja sitä tulee soveltaa tapauskohtaisesti harkiten. Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeella kumotaan vuonna 2008 annettu turvetuotannon ympäristönsuojeluopas.
Subject (ysa): suot
turvemaat
turvetuotanto
vesiensuojelu
ympäristönsuojelu
ympäristöluvat
ohjeet


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record