Maa-aineisten kestävä käyttö

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41538

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OH_1_2009_Maa_ainesten_kestava_kaytto.pdf 8.800Mb PDF View/Open
Title: Maa-aineisten kestävä käyttö
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2.4.2009
Belongs to series: Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009
ISBN: 978-952-11-3437-1
ISSN: 1796-1653
URI: http://hdl.handle.net/10138/41538
Abstract: Maa-aineksia otetaan harjujen soran ja hiekan sijaan yhä enemmän kalliosta. Hyödynnettävien maa-ainesten merkittävä väheneminen, jopa loppuminen, tietyillä alueilla asettaa paineita löytää uusia ratkaisuja kiviaineshuollon turvaamiseksi. Ainesten kestävä käyttö edellyttää, että maa-aineksia kierrätetään ja että esimerkiksi louhosten sivukivet hyödynnetään aina kun se on mahdollista. Myös uusiomateriaalien käyttöä ja tuotekehittelyä on tarpeen lisätä.
Subject (ysa): maa-aines
maa-aineslaki
maa-aineksen otto
kestävä käyttö
suunnitelmat
pohjavesi
jälkihoito
jälkikäyttö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record