Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 5/2013. Kenttämittaukset -vesien happi, lämpötila, pH ja sähkönjohtavuus

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41687

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SYKEra_30_2013.pdf 786.5KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 5/2013. Kenttämittaukset -vesien happi, lämpötila, pH ja sähkönjohtavuus
Tekijä: Leivuori, Mirja; Björklöf, Katarina; Näykki, Teemu; Väisänen, Ritva
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 30/2013
ISSN: 1796-1726
ISBN: 978-952-11-4228-4
Tiivistelmä: Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen vesistöjen kenttämittauksista kesäkuussa 2013. Testattavina suureina oli vesien happi, lämpötila, pH ja sähkönjohtavuus Vantaanjoessa. Pätevyyskokeeseen osallistui 9 toimijaa ja kaikkiaan vertailussa oli mukana 16 mittaria. Pätevyyden arvioimisessa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa tulokselle sallittiin määrityksissä 3-8 %:n poikkeama vertailuarvosta. Määrityksen vertailuarvona käytettiin osallistujien keskiarvo paitsi happimittauksissa, jossa käytettiin robustia keskiarvoa, johtuen aineiston jakaumasta. Kokonaisuudessaan hyväksyttäviä tuloksia oli 81 %. Paras menestyminen oli lämpötilamittauksissa, missä kaikki tulokset olivat hyväksyttyjä. Huonoin menestyminen oli happimittauksissa, missä vain 69 % tuloksista oli hyväksyttyjä. Kenttämittarit olivat kaikki alle viisi vuotta vanhoja ja ne oli kalibroitu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi usealla toimijalla oli hyviä laadunvarmistuskäytäntöjä. Usein mittarille oli määritelty vastuuhenkilö, mutta perehdytykseen ja mittareiden oikeaoppiseen käyttöön tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Mittareiden kalibrointi- ja huoltotiedot sekä säännölliset laadunvarmistustoimenpiteet tulisi olla hyvin dokumentoitu. Kenttämittareiden tuottamien tulosten laadunvarmistus on välttämätöntä ennen kuin mittareita voidaan laajemmin hyödyntää esimerkiksi ympäristön tilan seurannassa. Mittausepävarmuuden tunteminen on avainasemassa tulosten käyttökelpoisuuden kannalta. Tähän pätevyyskokeeseen osallistuneista mittareista kaikista puuttui tieto niiden kokonaismittausepävarmuudesta. Ohjeistusta kenttämittareiden tulosten mittausepävarmuuden arviointiin tarvitaan. Säännöllisestä laadunvarmistustoimenpiteiden seurannasta saadaan hyödyllistä tietoa mittausepävarmuuden arviointiin.
URI: http://hdl.handle.net/10138/41687
Päiväys: 2013-10-28
Avainsanat: pätevyyskoe
Asiasanat (ysa): laboratoriot
laboratoriotutkimus
pätevyys
luotettavuus


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot