”Kyllä melkein eläimet saa parempaa hoitoa kuin ihmiset” : Lemmikinomistaja eläinlääkärin asiantuntijapalveluiden kuluttajana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212120
Title: ”Kyllä melkein eläimet saa parempaa hoitoa kuin ihmiset” : Lemmikinomistaja eläinlääkärin asiantuntijapalveluiden kuluttajana
Alternative title: "Yes, most animals get better treatment than people" : Pet owner as a consumer of veterinary expert services
Author: Rintanen, Kristiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212120
http://hdl.handle.net/10138/41751
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: Maisterintutkielmassa tarkastellaan, mistä koiranomistajat etsivät informaatiota kun lemmikki oireilee tai sairastuu ja mitkä asiat vaikuttavat eläinlääkäriaseman valintaan. Tämän lisäksi selvitetään, miten lemmikin lääkinnällinen hoito toteutuu sekä millaisena kuluttajat näkeävät eläinlääkärin aseman ja ammattitaidon. Tutkimuksen pääaineisto koostuu 17 koiranomistajan sekä kolmen eläinlääkärin teemahaastatteluista. Sekundaarista aineistoa on kerätty havainnoimalla työntekoa, tiloja ja tunnelmaa kolmella eläinlääkäriasemalla sekä lukemalla sosiaalisen median koira-aiheisia keskustelufoorumeja. Tutkimusaineiston analyysissä on hyödynnetty teemoittelua. Tutkimuksen pääteemoja ovat lemmikin terveyteen liittyvän informaation etsintä, eläinlääkäriaseman valinta, omistajan sitoutuminen lemmikkinsä lääkehoitoon sekä eläinlääkärin asiantuntija-asema. Koiranomistajat kertovat lemmikkiensä terveyden ja hoidon olevan heille tärkeää. Kun lemmikki oireilee tai sairastuu, koiranomistajat etsivät tietoa sekä toimintaohjeita sosiaalisesta mediasta, tuttavilta, kasvattajilta sekä eläinlääkäreiltä. Eläinlääkäriasema valitaan useimmiten sijainnin ja suositusten (WOM) perusteella. Hyvä palvelutarjooma ja eläinlääkärin asiantuntijuus saavat koiranomistajan jäämään palveluiden käyttäjäksi. Sitoutumisessa lemmikkien lääkehoitoon koiranomistajilla ja eläinlääkäreillä on toisistaan poikkeavat näkemykset. Koiranomistajat kertovat olevansa sitoutuneita lemmikkinsä lääkehoitoon, mutta eläinlääkärit kokevat, että omistajat unohtavat tai eivät saa syötettyä lääkkeitä onnistuneesti lemmikeilleen. Koiranomistajien nähdään luottavan eläinlääkäreihin jopa enemmän kuin ihmisiä hoitaviin lääkäreihin, sillä lemmikki rinnastetaan pieneen lapseen, joka ei osaa puhua. Tällöin maallikon on luotettava ammattilaiseen. Eläinlääkärit tuntevat itse ylpeyttä omasta professiostaan ja kokevat olevansa ammatissaan asiantuntija-asemassa.The aim of this study was to describe where dog owners are looking for information from when pet becomes ill or shows symptoms and what factors affect clinic of choice. In addition to explaining how the pet's medical care is realized, as well as how consumers see veterinarian status and professionalism. The main data consists interviews of 17 dog owners, as well as interviews of the three veterinarian. Secondary data was collected by observing the work, facilities and atmosphere of three veterinary clinic, as well as social media by reading a dog-themed discussion forums. The research data analysis has been used thematic analysis. The main subjects are the pet health-related information search, a veterinary check, the owner's commitment to pet care and veterinary medicine expert status. Dog owners tell about their pets' health and care for them to be important. When pet shows symptoms or illness, dog owners are looking for information and guidelines on social media, acquaintances, breeders and veterinarians.Veterinary clinic is usually chosen for their location and the recommendations of the (WOM) basis. Good service offering and veterinary expertise get a dog owner to remain a user of services. Dog owners and veterinarians have different point of views when it comes to commitment to drug therapy. Dog owners say they are committed to the pet medication, but veterinarians feel that the owners tend to forget or do not get fed drugs to pets successfully. Dog owners are seen to rely veterinarians even more than the people of the treating physician, as a pet treated as a small child, who can not speak. In this case, the layman is a reliable professional. Vets feel pride in themselves and their own profession. Vets feel that they are in professional expert position.
Subject: expertise
veterinarian
veterinary clinic
pet
welfare
asiantuntijuus
eläinlääkäri
eläinlääkäriasema
hyvinvointi
lemmikkieläin


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU_Rintanen_2013_FINAL.pdf 396.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record