Musiikkiharrastuksen vaikutus esitietoisen kuuloprosessoinnin kehittymiseen kouluiässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201311207374
Title: Musiikkiharrastuksen vaikutus esitietoisen kuuloprosessoinnin kehittymiseen kouluiässä
Author: Ojala, Pauliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201311207374
http://hdl.handle.net/10138/42030
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Recent studies have shown that early and intensive exposure to music correlates with the development of auditory processes. In this research, 130 children between the ages of 7-13 were studied every two years in order to explore the effects of musical training on pre-attentive auditory processes. These data are part of a comprehensive longitudinal study started in 2003. In order to assess automatic and memory-related brain processes, auditory evoked potentials were recorded with electroencephalography (EEG). The focus was on two particular components: the mismatch negativity (MMN) and the P3a. The MMN component is assumed to reflect early detection of change in a sequence of repeating sounds and thus relates to early pre-attentive auditory skills. The P3a component is related to involuntary attention switch towards auditory changes. Both components can be elicited during passive tasks in which participants are not explicitly attending to auditory stimuli. The development of pre-attentive auditory skills was studied with two different paradigms. Basic auditory processing was investigated in a paradigm that included changes in five different sound features (the Multi-feature paradigm). This paradigm is of special value when studying children since it allows shorter measurement times than the traditional MMN paradigms. The detection of more musical sound changes was examined in an oddball paradigm with minor chords as deviants and major chords as standards (the Chord paradigm). The results show that pre-attentive auditory discrimination skills develop faster among children with musical training than control children. This was revealed by differences in both MMN- and P3a-components particularly in the Chord-paradigm. The amplitude of the MMN-components was found to increase with age under nearly all conditions in both groups. These results give new and valuable information about the development of attention and discrimination skills of different sound features in childhood. The findings also highlight the significance of musical training in enhancing the development of auditory abilities in school-aged children. This study is of special value due to extensive amount of data, long-term follow-up and the innovative paradigms.Varhain aloitetulla musiikkiharrastuksella on todettu olevan yhteys kuulokykyjen kehittymiseen verrattaessa ammattimuusikoita ei-muusikoihin. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin musiikkiharrastuksen vaikutusta esitietoisen kuulotiedonkäsittelyn kehitykseen 130 lapsella ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle luokalle. Tutkimus on osa laajempaa seurantatutkimusta, joka on alkanut vuonna 2003. Tutkimusmenetelmänä käytetään aivosähkökäyrällä (EEG) mitattavia herätevasteita. Tutkimuksessa tarkasteltiin kuulotiedon prosessoinnin varhaisia vaiheita heijastavia poikkeavuusnegatiivisuus- (MMN) ja P3a-vasteita. MMN-vaste ilmenee vakioärsykkeiden joukossa esiintyvään poikkeavaan ärsykkeeseen, ja se ilmentää äänissä tapahtuvien muutosten esitietoista prosessointia. P3a-vaste puolestaan ilmentää tarkkaavaisuuden varhaista siirtymistä yllättäviin ääniin. Näiden tärkeitä kuulokykyjä heijastavien vasteiden mittaaminen ei edellytä tutkittavilta äänien aktiivista kuuntelua kokeen aikana, joten ne soveltuvat erinomaisesti lasten kuulokykyjen tutkimiseen. Tutkimuksessa mitataan vasteita äänen korkeuden muutoksiin soinnuissa (Sointu-asetelma) sekä useissa yksittäisten äänten fysikaalisissa piirteissä tapahtuviin muutoksiin (Optimi-asetelma). Jälkimmäinen asetelma soveltuu perinteistä oddball-koeasetelmaa paremmin lasten tutkimiseen lyhyen kestonsa ansiosta. Tutkimustulokset osoittavat MMN- ja P3a-vasteen kehittyvän nopeammin musiikkia harrastavilla lapsilla kuin verrokkiryhmän lapsilla erityisesti Sointu-asetelmassa. Sekä MMN- että P3a-vasteiden havaittiin voimistuvan iän myötä lähes kaikissa tilanteissa. Tutkimustulokset antavat uutta tietoa useiden eri äänenpiirteiden käsittelyn ja tarkkaavaisuuden kehityksestä kouluiässä sekä musiikkiharrastuksen vaikutuksesta tähän kehitykseen kuuloaivokuoren tasolla. Tutkimus on ainutlaatuinen poikkeuksellisen laajan aivovasteaineiston, pitkän seurannan ja innovatiivisten koeasetelmien vuoksi.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
musiikki.pdf 1.026Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record