Komeaa utopiaa? : Osallistavan journalismin strategia paikallisessa sanomalehdessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272605
Title: Komeaa utopiaa? : Osallistavan journalismin strategia paikallisessa sanomalehdessä
Author: Lahti, Joanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272605
http://hdl.handle.net/10138/42236
Thesis level: master's thesis
Discipline: Media and Communication Studies
Viestintä
Medier och kommunikation
Abstract: Median käytön siirtyminen yhä enemmän verkkoon on vähentänyt sanomalehtien mainostuloja ja heikentänyt aiemmin toiminutta liiketoimintamallia. Digitaaliseen, verkottuneeseen ja sosiaaliseen teknologiaan perustuva uusi media on muuttanut yleisön kulutustapoja autonomisemmiksi ja osallistuvammiksi, mikä joudutaan ottamaan huomioon myös sanomalehtien toimituksissa. Sanomalehtien pyrkimykset vastata toimintaympäristön muutoksiin johtavat uusiin strategioihin, jotka edellyttävät merkittävää muutosta toimituksen toiminta- ja ajattelutavoissa. Tutkimuksessa tarkastellaan paikallisen sanomalehden toimituksen pyrkimyksiä vastata toimintaympäristön ja kilpailutilanteen muutoksiin kehittämällä osallistavan journalismin strategiaan sopivia käytäntöjä ja välineitä. Tutkimuksen aineisto on kerätty etnografisin menetelmin Next Media Hyperlocal -hankkeeseen vuosina 2010–2013. Tarkastelun kohteena ovat Sanoma Kaupunkilehtien toimituksen äänitetyt ja litteroidut kehityskokoukset keväällä 2012. Kehityskokouksissa uudistettiin Vartti-lehden konseptia entistä lukijalähtöisemmäksi ja kehitettiin uutta verkkopalvelua helpottamaan yhteistyötä lukijoiden kanssa. Tutkimuksessa strategiaa lähestytään käytäntönä, jossa toimituksen muutospyrkimykset muokkaavat toteutettavaa strategiaa kehitystyön kuluessa. Muutosprosessissa esiintyviä ongelmia tarkastellaan toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen ristiriidan käsitteen kautta. Aineistosta etsitään ristiriitojen diskursiivisia manifestoitumisia: konflikteja, dilemmoja, kaksoissidoksia ja kriittisiä konflikteja, joiden esiintymisen perusteella pyritään selvittämään, mitkä teemat osallistavan journalismin strategiassa osoittautuvat haastaviksi toimituksen kehitystyössä. Tutkimuksen tulosten mukaan osallistavan journalismin edellyttämät toimintatavat haastoivat toimittajan portinvartijan roolia ja edellyttivät muutosta lukijoiden ja toimittajien suhteessa. Toimituksen kehityshanketta vaikeuttivat kilpailevat näkemykset sen tavoitteesta. Toinen näkemyksistä pyrki säilyttämään toimituksen kontrollin sisällöntuotantoon ja toinen avaamaan sitä lukijoille yhteisöllisyyden kautta. Lukijoiden osallistuminen sanomalehtien sisällöntuotantoon haastaa perinteisiä käsityksiä journalistisesta työstä ja journalistisesta laadusta.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro Gradu_Joanna Lahti.pdf 1.523Mb PDF View/Open
Joanna Lahti_Pro Gradu.pdf 1.299Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record