Fel vid hästköp

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063024
Title: Fel vid hästköp
Author: Rönnbacka, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063024
http://hdl.handle.net/10138/42596
Thesis level: master's thesis
Discipline: Obligation law
Velvoiteoikeus
Obligationsrätt
Abstract: Avhandlingen behandlar fel vid hästköp. I och med att antalet hästar under det senaste årtiondet i Finland har ökat, har även antalet hästköp ökat i jämn takt. Ett större intresse för ridning och hästport leder även till ett större antal hästar. Numera har ungefär 160 000 finländare ridning som hobby och år 2012 fanns 74 100 registrerade hästar i landet. Då mängden genomförda hästköp blir fler, ökar även mängden problem och hästköp får allt större juridisk betydelse. Problemet med hästköp är att föremålet är ett djur och bedömningen av fel i vara kan i många fall bli mycket komplicerad. I praktiken uppstår de flesta tvister på grund av hästens hälsa. Målet med avhandlingen är att analysera vad som anses vara ett fel vid hästköp, hur bedömningen av fel i häst görs till skillnad från andra föremål och vilka påföljder felet leder till. De flesta fel som förekommer är kvalitetsfel varav en stor del kan anses vara dolda fel. Rättsliga fel och rådighetsfel är däremot inte lika vanliga vid hästköp. Fel i hästar har ofta samband med hästens kritiska punkter som huvud, ben och rygg. På hästköp tillämpas de regler som över lag tillämpas vid köp av lösa saker, det vill säga samma regler som tillämpas vid exempelvis köp av en bil eller en båt. Det rör sig alltså av en tillämpning av köplagen i de flesta fall och konsumentskyddslagen i de fall där säljaren handlar i egenskap av näringsidkare och köparen är konsument. Hästen köps nästan alltid för ett visst användningsändamål. Det är användningsändamålet som ger vid handen vilka egenskaper som kan krävas av hästen. Det kan ställas högre fysiologiska krav på häst för tävlingsbruk än på en häst som köps för lättare hobbybruk eller enbart promenadridning. Det väsentliga är vad parterna, det vill säga köparen och säljaren, har avtalat om. Som utgångspunkter vid felbedömningen ses även hästens lämplighet för köparen och resultatet av en eventuell veterinärbesiktning. Eftersom föremålet för köpet är ett djur, blir tillämpningen av påföljdssystemet begränsad. Förstahandsåtgärderna avhjälpande och omleverans tillämpas sällan på hästköp. Därför blir de aktuella påföljderna prisavdrag eller hävning. Väljer köparen att behålla hästen trots felet kan ett prisavdrag bli aktuellt. Ofta är dock felet så pass allvarligt att hästen inte kan användas för det aktuella användningsändamålet och hävning är den enda tänkbara påföljden.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record