Suomen aateli : yhteiskunnan huipulta uusiin rooleihin 1809–1939

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9750-8
Title: Suomen aateli : yhteiskunnan huipulta uusiin rooleihin 1809–1939
Author: Snellman, Alex
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Omakustanne
Date: 2014-02-15
Belongs to series: Historiallisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta - URN:ISSN:2342-0138
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9750-8
http://hdl.handle.net/10138/42610
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The dissertation is based on a simple observation: in the beginning of the nineteenth century the nobility ruled the Grand Duchy of Finland. The nobles were on the top of the society. A social group that represented 0.2 percent of the population controlled 30-40 percent of manors and higher offices. Three-quarters of the government council members were nobles. The Finnish society has changed drastically since then. Today the nobility is of no relevance, and the nobles have all but disappeared from public life. The members of parliament, government ministers and business leaders are all non-nobles. It is evident that, at least, after the Second Wold War the nobility did not have any social significance. When did the nobility loose its social standing, through which mechanisms and why? How did it move from the top of the society to new roles? Alex Snellman studies this fundamental social transformation in his doctoral dissertation. The approach of the dissertation is socio-historical: the main source for historical analysis is an extensive dataset that includes all the members of the Finnish nobility (nearly 20,000 persons). Statistical findings are complemented and illustrated by case studies that portray eight noble families: Armfelt, Furuhjelm, Järnefelt, Mannerheim, Ramsay, Soisalon-Soininen, Törngren and von Wendt. The dissertation suggests that the Finnish nobility lost its dominant role in the society at the turn of the century 1800-1900 and disappeared completely from the political elite when the first republic was replaced by the second republic after the Second Wold War. A few nobles have had some influence in the economic elite to this day, but for the most part nobles have lost their economic positions as well. The Finnish nobility has turned into a middle-class social group. In part, the nobility lost its influence because of political upheavals: the alliance between the Russian emperor and the Finnish nobility was severed during the russification period at the turn of the century. Key events include also the abolition of the old legislative assembly (the four-estate diet) in 1906, the dissolution of the monarchy in 1917 and the failure to re-establish monarchy, when Finland gained independence. In part, the nobility lost its position because of legislative reforms, such as the abolition of noble privileges from the 1860s onwards. And finally, the influence of the nobility vanished in the minds of the people: as it became more and more common to cross the dividing line between nobles and non-nobles in marriages and as the noble rank lost its value and esteem as status capital. The Finnish nobility did not perish in a revolution, whereas its peaceful withdrawal from the top of the society has been an important factor in the formation of the current egalitarian Finnish society. Finland did not become a rigid class society in the British manner. The old elite renounced its power - albeit under social pressure - for the most part voluntarily.Tutkimus on syntynyt yksinkertaisesta havainnosta: 1800-luvun alussa aateli hallitsi maata. Se oli suomalaisen yhteiskunnan huipulla. Yhteiskuntaryhmä, joka edusti 0,2 prosenttia väestöstä, piti hallussaan 30-40 prosenttia kartanoista ja ylemmistä viroista. Senaatin talousosaston eli hallituksen jäsenistä aatelisia oli 3/4. Kovin toisenlainen on tilanne nykyään. Aatelilla ei selvästikään ole mitään merkitystä, ja Suomen aateli on kadonnut melkein kokonaan julkisuudesta. Kansanedustajien, ministerien tai yritysjohtajien sormia eivät korista aatelissormukset. On selvää, ettei maan aateli ole ollut valtaa käyttävä ryhmä ainakaan toisen maailmansodan jälkeen. Missä vaiheessa aateli menetti asemansa, millä tavalla ja miksi? Miten se siirtyi yhteiskunnan huipulta uusiin rooleihin? Tätä kysymystä Alex Snellman tarkastelee väitöskirjassaan. Väitöskirjan lähestymistapaa voisi kutsua eliitin sosiaalihistoriaksi. Väitöskirjan tärkein lähde ja sen tilastollinen tutkimusaineisto on aatelisaineisto, jonka laajuus on liki 20.000 henkilöä. Aineistoon kuuluu koko Suomen Ritarihuoneeseen kirjattu aateli. Tilastollisia havaintoja täydentävät ja elävöittävät kahdeksan esimerkkisukua: Armfelt, Furuhjelm, Järnefelt, Mannerheim, Ramsay, Soisalon-Soininen, Törngren ja von Wendt antavat aatelin historialle kasvot. Väittelijän näkemyksen mukaan Suomen aateli menetti johtavan roolinsa vuosisadan vaihteessa 1800-1900 ja hävisi kokonaan poliittisesta eliitistä ensimmäisen ja toisen tasavallan taitteessa. Taloudellisessa eliitissä on joillakin aatelisilla ollut merkittävä asema näihin päiviin saakka, mutta suurimmaksi osaksi on aateli sieltäkin kadonnut. Suomen aateli on keskiluokkaistunut. Osin aateli menetti asemansa poliittisten muutosten seurauksena: hallitsijan ja aatelin liitto murtui sortokausina. Keskeisiä tapahtumia olivat myös säätyvaltiopäivien loppu vuonna 1906 sekä monarkian katoaminen 1917 ja uuden pystyttämättä jääminen 1918. Osin aatelin aseman menetys on johtunut lainsäädännöllisistä uudistuksista, kuten yksittäisten erioikeuksien kumoamisesta 1860-luvulta alkaen. Viime kädessä aatelin merkitys on kuitenkin kadonnut ihmisten mielissä: kun aatelisten ja aatelittomien raja on voitu avioliitoissa ylittää ja kun aatelisarvo on menettänyt arvoaan ja arvostustaan statuspääomana. Suomen aateli ei kaatunut vallankumouksessa, mutta sen rauhanomainen väistyminen yhteiskunnan huipulta mahdollisti osaltaan nykyisen tasa-arvoisen Suomen synnyn. Maahan ei syntynyt vahvaa luokkayhteiskuntaa brittiläiseen tapaan. Vanha eliitti luopui vallasta - vahvasti olosuhteiden ohjaamana - mutta kuitenkin jotensakin vapaaehtoisesti.
Subject: suomen ja Pohjoismaiden historia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record