Vuorovaikutus ja kehollisuus käsityön opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201311067006
Title: Vuorovaikutus ja kehollisuus käsityön opetuksessa
Alternative title: Interaction and embodiment in sloyd teaching
Author: Koskinen, Anniina
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201311067006
http://hdl.handle.net/10138/42753
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on kuvailla opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta käsityötunnilla. Aihetta on tutkittu suhteellisen vähän. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että käsityö on lähtökohtaisesti vuorovaikutteinen oppiaine, ja että käsityön oppiminen ei ole mahdollista ilman vuorovaikutusta.Erityisen tärkeää käsityötaidon opetuksessa ja oppimisessa ovat opettajan keholliset vihjeet. Tutkimus keskittyykin opetustilanteen kehollisiin ulottuvuuksiin. Kehollisuutta vuorovaikutuksessa lähestytään sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Tutkimuskysymykset muotoutuivat aineiston ja teorian vuorovaikutuksessa. Aineistosta erottui kolme teemaa, joiden perusteella tutkimuskysymykset muodostuivat: 1. Millä tavoin opettajan ja oppilaan vuorovaikutus rakentuu opetustilanteessa? 2. Millä tavoin kehollisuus ilmenee vaatteen valmistusprosessissa? 3. Millä tavoin fyysiset materiaalit ja työvälineet välittävät tietoa? Tutkimus toteutettiin videografisena tutkimuksena. Videoaineisto kerättiin vaiheittain keväällä 2013 pääkaupunkiseudun peruskoulussa. Tutkimukseen videoitiin yhdeksää seitsemäsluokkalaista tyttöä ja heidän opettajaansa käsityötunneilla. Aineistoa kertyi 4 tuntia ja 52 minuuttia. Aineiston analyysiin sovellettiin tulkinnallista lähestymistapaa, jossa korostuu sosiaalisten tilanteiden merkitysten rakentuminen ja tutkijan tulkinta tapahtumista. Tulosten esittämisessä sovelletaan keskustelunanalyyttisiä menetelmiä puheen litteroinnissa. Litterointia tukevat kuvat. Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus opetustilanteessa on todellista parityöskentelyä kohti yhteisymmärrystä. Tuloksissa kuvaillaan millä tavoin opettaja havainnollistaa opetettavaa asiaa eleillään sekä miten opettajan ja oppilaan kehot rakentavat yhteistä osallistumisen kehikkoa. Opettajan eleiden käyttö on erityisen tärkeää toimittaessa oppilaan lähikehityksen vyöhykkeellä. Tuloksissa osoitetaan myös miten oppilas osoittaa ymmärrystä kehollaan sekä millä tavoin käsityöluokan työvälineet välittävät kulttuurista tietoa.
Subject: sociocultural learning
embodiment
interaction
sloyd teaching
sosiokulttuurinen oppiminen
kehollisuus
vuorovaikutus
käsityön opetus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
vuorovai.pdf 3.422Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record