Selluloosakuitujen painovärjäys luonnonväreillä : Puretus- ja apuaineiden vaikutus verihelttaseitikillä ja sipulilla painettujen kankaiden värinkestoon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201402101433
Title: Selluloosakuitujen painovärjäys luonnonväreillä : Puretus- ja apuaineiden vaikutus verihelttaseitikillä ja sipulilla painettujen kankaiden värinkestoon
Author: Kylmälahti, Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201402101433
http://hdl.handle.net/10138/42777
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of the study was to deepen the knowledge of the possibilities of using natural dyes for printing of cellulose fibres. There has been little research on the topic and in these studies colour fastnesses have not reached the same level as with protein fibres. However, recent international studies provide encouraging results of dyeing cellulose fibres with natural dyes. Based on this research the aim was to develop an optimum printing paste recipe for cellulose fibres. The study compares how different mordants and auxiliaries affect the colour fastness of cotton and linen printed with Cortinarius semisanguineus and onion. The study also compares differences between pre-mordanting and in-paste mordanting. The experimental part of the study consisted of making the printing pastes, the pretreatments, printing and post-treatments of the fabrics and colour fastness testing. There were ten different types of printing paste recipes which were carried out with both dye materials. The mordants used were alum and tannin. The printing pastes were made acid with acetic acid or alkaline with soda ash. Pastes without any auxiliaries were also made. The thickening agent used in all of the pastes was Gum Tragacanth. The colour fastnesses of printed fabrics were tested to laundering, daylight and rubbing. The results showed that it is possible to achieve good washability and abrasion resistance properties when printing on cotton and linen with natural dyes. The test samples' fastness to light seemed quite weak though. The best fastness to laundering belonged to samples which were mordanted with tannin. It was notable however, that the Cortinarius semisanguineus gave best washing fastness results in acidic printing pastes as onion gave the best result in alkaline paste. There were no significant differences between the fastnesses of the pre-mordanted and in-paste mordanted samples.Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoa luonnonvärien käyttömahdollisuuksista selluloosakuitujen painovärjäyksessä. Aiheesta on tehty melko vähän tutkimusta, eivätkä värinkestot tehdyissä tutkimuksissa ole yltäneet proteiinikuitujen tasolle. Viimeaikaiset luonnonvärjäykseen liittyvät kansainväliset tutkimukset antavat kuitenkin rohkaisevia viitteitä siitä, että myös selluloosakuiduille voidaan saavuttaa hyviä värinkestoja. Pyrkimyksenä oli aiempaan tutkimukseen nojaten kehittää selluloosaperäisille painokankaille käsityömäiseen käyttöön soveltuva painopastaresepti, jolla saavutettaisiin käytön kannalta riittävät värinkestot. Tutkimuksessa verrataan miten eri puretus- eli kiinnitysaineet ja painopastan pH:ta säätävät apuaineet vaikuttavat verihelttaseitikistä ja sipulin kuoresta valmistettujen painovärien kestoon puuvillalla ja pellavalla. Lisäksi tarkastellaan kankaan esipuretuksen ja painopastaan lisätyn puretteen eroja. Tutkimuksen kokeellinen osa koostui painopastojen valmistuksesta, painovärjäyksestä esi- ja jälkikäsittelyineen, sekä painettujen kankaiden värinkestojen testaamisesta. Tutkimusasetelmaan kuului kymmenen erilaista painoreseptiä, jotka toteutettiin molemmilla väriaineilla sekä puuvillalle että pellavalle. Vertailtavina kiinnitys- eli puretusaineina käytettiin alunaa ja tanniinia. Painopastoista valmistettiin etikkahapon avulla happamia ja soodan avulla emäksisiä versioita. Lisäksi valmistettiin täysin apuaineettomat väripastat. Painopastojen paksunnosaineena käytettiin traganttikumia. Painetuista kankaista testattiin pesun-, valon- ja hankauksenkestot. Tulokset osoittivat, että luonnonväreillä on mahdollista saavuttaa hyviä pesun- ja hankauksenkestoja selluloosakuiduille painettaessa. Tutkittujen painovärien valonkesto vaikutti sen sijaan melko heikolta. Selkeimmät erot eri näytteiden välillä havaittiin pesun kestoissa, jotka olivat parhaat tanniinilla puretetuilla näytteillä. Erona oli, että verihelttaseitikillä paras värin pesunkesto oli happamilla painopastoilla, kun sipulilla parhaan tuloksen tuotti emäksinen painopasta. Esipuretuksella ja painopastaan lisätyllä puretteella ei sen sijaan ollut merkittävää eroa värien kestojen kannalta.
Subject: natural dyes
printing methods
cotton
flax
color fastness
luonnonväriaineet
kankaanpainanta
painomenetelmät
puuvilla
pellava
värit -- kestävyys
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
selluloo.pdf 1.749Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record