Current state of and prospects for selection in reindeer husbandry

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8894-0
Title: Current state of and prospects for selection in reindeer husbandry
Alternative title: Jalostusvalinnan nykytila ja mahdollisuudet porotaloudessa
Author: Muuttoranta, Kirsi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences, Animal Science / Animal breeding
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (Biotekniikka- ja elintarviketutkimus / Geneettinen tutkimus)
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, maataloustieteiden laitos
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-03-21
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8894-0
http://hdl.handle.net/10138/42855
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Reindeer husbandry is highly valued in Finland. Nevertheless, the profitability of reindeer herding could be improved. Limited pasture resources restrict the opportunities for increasing the number of animals per area; hence, the focus should be on higher quality. Selection of breeding animals could be an effective tool for economic development, bringing with it permanent changes in productivity. Information on the practices of and potential for selection in reindeer husbandry is lacking. The aim of this study was to examine the current state of selective breeding, genetic variation in the traits related to meat production and prospects for genetic improvement. The current state of selection was explored by interviewing the managers of reindeer-herding cooperatives. All the responding managers (45/56) considered selection very important among the herding operations. Meat production was regarded as the main source of income, and the main selection criteria for improving the efficiency of production were calf size and dam properties. They were highly prioritized throughout the reindeer-herding area. Hence, it is feasible to contemplate founding joint operations for genetic improvement, such as guidelines and recommendations for breeding schemes, regardless of the region or cultural background of a herder. The variation in meat production traits was studied, using Kutuharju (Kaamanen, Finland) experimental reindeer data. The calf traits included birth date, birth weight and growth. The variation was highly influenced by environmental and management factors. Some of the annual variation could be explained by the North Atlantic Oscillation indices summarizing major weather conditions. The calf traits had direct heritability values of 0.23-0.27, while birth weight and growth also showed maternal heritability values of 0.18-0.24. The direct-maternal genetic correlation in growth was strongly negative (-0.73); therefore dam quality must also be included in the selection criteria. In addition to the dam s maternal care, her age at maturity and lifetime production were analysed. The age at maturity showed little genetic variation. The lifetime production was expressed as cumulative calf production and individual fitness. The cumulative calf production showed heritability values of 0.22-0.30. The animals used for breeding purposes were selected among 6-month-old calves. Females own calf weight and early calf production are favourably correlated with lifetime production and therefore serve as indicator traits for productivity.   The use of selective breeding in reindeer husbandry shows promise. Selection intensity and generation turnover are high and genetic variation in meat production traits encouraging. Future success requires development in animal identification, accurate measurements, organized data collection and possible applications of new pedigree and selection tools resorting to genomics. Reindeer husbandry is facing challenges, such as degraded and fragmented pastures due to changes in environmental conditions (climate warming and predation pressure) and human activities (tourism, traffic and industry). Reindeer meat has a positive image as an ethically produced and tasty product. Reindeer husbandry is a traditional livelihood that has, over time, adapted to new situations and is likely to continue doing so by adopting new ideas and relying on sound future collaboration.Porotalous on pohjoista eksotiikkaa ja elämyksiä. Se on myös elinkeino, jonka kannattavuutta tulee parantaa. Valintajalostus on keino parantaa tuottavuutta, mutta siitosporojen valinnasta ei ole ollut kirjallista tietoa. Väitöstutkimus selvittää valinnan nykytilaa ja mahdollisuuksia. Tutkimus koostuu kahdesta osasta: Suomen poroisäntien haastatteluista ja eläiten jalostettavissa ominaisuuksissa olevan perinnöllisen vaihtelun selvittämisestä. Porotalouden tuotto perustuu lihantuotantoon. Valtaosa lihasta tulee puolivuotiaista vasoista. Lihasato korjataan syksyn erotuksissa, joissa porot kootaan eroteltaviksi siitos- ja teurasporoihin. Vasojen määrä ja laatu syksyllä vaikuttaa eniten poromiehen kukkaroon. Poroisäntien haastatteluissa suuri vastausprosentti (yli 80, 45 isäntää 56:sta) kuvaa suurta kiinnostusta valintaan. Poroisännät pitivätkin siitoseläinten valintaa tärkeänä tekijänä porokarjan tuottavuuden kehittämisessä. Vasan koko ja lihaksikkuus sekä emän ominaisuudet olivat tärkeimmät valintaperusteet. Valinta on samankaltaista koko poronhoitoalueella ja sen vuoksi on mahdollista kehittää valintaa yhtenäisesti paliskuntien välisistä alueellisista eroista huolimatta. Perinnöllistä vaihtelua lihantuotto-ominaisuuksissa tutkittiin Kutuharjun koeporotarhan poroista. Vasan oma perimä selittää syntymäajankohdasta, syntymäpainosta ja kasvusta vajaan kolmanneksen, ympäristön vaihtelu loput. Lisäksi emän perimä vaikuttaa syntymäpainoon ja kasvuun noin 20 %. Jos valitaan vain nopeakasvuisia vasoja, emäominaisuudet huononevat ellei niitäkin huomioida valinnassa. Vasapaino on naarailla yhteydessä niiden elinikäistuotokseen, sillä painavista naarasvasoista tulee tuottavia emiä. Vaatimen perimä selittää noin 20 % elinikäistuotoksen vaihtelusta. Valintajalostuksen tila porotaloudessa on lupaava. Valintaa pidetään tärkeänä, siitoseläimet valitaan tiukan seulan läpi, sukupolvien välinen aika on kohtuullisen lyhyt ja lihantuotantoon liittyvissä ominaisuuksissa on perinnöllistä vaihtelua. Valintaa voidaan tehostaa parantamalla eläinten yksilöllistä merkintää entuudestaan, mittaamalla vasojen painoa ja emien vasatuottoa,kehittämällä tietojärjestelmä eläinten tietojen keräämiseen sekä mahdollisesti soveltamalla uusia DNA-menetelmiä sukulaisuuksien selvittämiseen ja genomiseen valintaan.
Subject: kotieläinten jalostustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MuuttorantaThesis.pdf 809.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record